Køge Kommunes erfaringer deles på topmøde

Hvordan arbejder man konstruktivt med skolefravær? Det har Køge Kommunes skoler udforsket gennem det seneste år. Nu deles ud af erfaringerne, når KL den 28. januar samler landets kommuner til topmøde for børne- og ungeområdet.

26.01.21

Kan det lade sig gøre at arbejdet målrettet med fravær i folkeskolen? Ja, lyder svaret, hvis man spørger skolefolkene i Køge Kommune. Siden efteråret 2019 har man på tværs af kommunens skoler i et bredt samarbejde med PPR og Familieafdelingen sat fokus på, hvad der skal til for at styrke fællesskabet og motivere de børn, der er i risiko for at falde fra, til at møde op.

Når KL holder topmøde for børne- og ungeområdet den 28. januar, står Køge Kommune klar til at dele ud af erfaringerne med resten af landets kommuner.   


Er du på vej?
På Ellemarkskolen i Køge har tre elever i hver klasse fx ansvaret for at sende en sms til den kammerat, der ikke er dukket op i skole - ”er du på vej?”, kan der eksempelvis stå. Og hvis kammeraten ikke dukker op, sørger de samme elever for at noter og lektier gives videre. På Borup skole er der faste legegrupper i frikvartererne og de helt små, har alle en fast ældre kammerat til at hjælpe dem. Det er blot to af de eksempler, som værktøjskassen er fuld af efter at Køge Kommune har arbejdet med aktiv tilstedeværelse på kommunens skoler.  Det igangværende projekt har indtil videre resulteret i en helt ny politisk strategi på området, temadage på kommunens skoler samt mange gode erfaringer indhentet fra en virtuel konference, der i efteråret 2020 samlede 1.000 skolefolk fra Køge Kommune.

Men arbejdet stopper ikke her.

  

-    - Skolefravær er en udfordring, som alle kommuner kæmper med i større eller mindre grad. I Køge Kommune har vi gennem det seneste år arbejdet for at finde frem til en række helt konkrete løsninger, som fungerer, fordi de er skabt gennem inddragelse af medarbejdere og børnene selv. Vi har fundet ud af, hvor meget fællesskab og engagementet betyder for lysten til at gå i skole. Det arbejde stopper ikke her. Vi skal blive ved med at holde fokus på at udvikle metoderne – og jeg er superstolt over, at vi nu får muligheden for at dele vores tanker og erfaringer med alle landets kommuner, siger Mads Andersen, formand for Køge Kommunes Skoleudvalg.

Under temaet ”et sammenhængende børne- og ungeområde” samler KL den 28. januar samtlige kommunalpolitikere, forvaltningschefer -direktører og ledere m.fl. på børne- og ungeområdet. Her deler politikere, forskere og fagfolk inspiration og viden på børne- og ungeområdet og i år, er det med Køge Kommune i rollen som både deltager og taler. 


Fakta om projektet ”er du på vej?”

Siden september 2019 har en 12-personers, tværfaglig arbejdsgruppe i Køge Kommune arbejdet med aktiv tilstedeværelse i samarbejde med skoleforsker Helle Rabøl. Gruppen har udredt og idé-udviklet på spørgsmålet om at øge elevernes engagement og dermed nedbringe fravær – såvel fysisk som mentalt. I starten af det nye år igangsatte projektet et rejsehold bestående af tre nøglepersoner, der besøger alle skoler i kommunen i forbindelse med. forebyggelse af skolefravær. Køge Kommune har nu en aftale med Professionshøjskolen Absalon om at gennemføre følgeforskning på projektets resultater.

Projektet ”Er du på vej?” består af oplæg, film, strategi mm. og kan alle findes på www.erdupaavej.dk.


Pressekontakt: Mads Andersen, formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, telefon 6134 4605Hovedpointer i projektet:

 • Fagligt spændende undervisning med elevinddragelse gør skolen mere attraktiv.
 • Fællesskabende didaktik og et stærkt klassefællesskab nedbringer fraværet.
 • Forebyggelse og hurtig, tværfaglig indgriben over for fravær er afgørende.
 • Det er ikke den enkelte elev, lærer eller skole, der har problemet. Det er fællesskabet.

Tiltag i Køge kommune:

 • Temadag på alle skoler med undervisningsfilm. Interaktion og input fra lærere og pædagoger.
 • Virtuel temadag med 1.000 deltagere. Tre forskeres oplæg. On-line spørgsmål og dialog.
 • Rejsehold: Tværfaglige gruppe besøger samtlige skoler og har dialog om svære sager.
 • Pilotprojekt på 4 skoler med elevinddragelse om løsninger på fraværsproblemer.
 • Pionerhold, der undervises i fællesskabende didaktik, forebyggelse og hurtig indgriben.


Formidling:

 • Følgeforskning fra PH Absalon i 3 år om processen og tiltagenes virkning og resultater.
 • Offentlig hjemmeside www.erdupaavej.dk med alle film og oplæg. Kan bruges af alle.
 • Oplæg i virtuel stand på Danmarks Læringsfestival 2021.

Opdateret af Køge Kommune 26.01.21