Nyt fra Byrådets møde den 26. januar 2021

Med disse overskrifter: ”Årets første økonomiske redegørelse”, ”Vikingeudstilling på vej til Køge Museum”, ”Køge Kommune betaler fortsat regninger før tid”, ”Byrådet fik set de nye zoner på Den Maritime Halvø”, ”Planer for Idræt og kultur i Køge Nord Skovby præsenteret for byrådet”, ”4 millioner kroner til bedre behandlingstilbud for borgere med flere lidelser”, ”Nyt projekt skal give kontanthjælpsmodtagere afklaring for fremtiden”, ”Ny beskæftigelsesplan med fokus på værdig sagsbehandling”, ”Håndværk- og designlokaler til flere af kommunens folkeskoler” og ”Byrådet arbejder for at undgå lukning af ARGO”.

26.01.21

Årets første økonomiske redegørelse

Byrådet bliver tre gange årligt præsenteret for en økonomisk redegørelse der tegner et øjebliksbillede af kommunens økonomi. Årets første økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune oplever en udfordring på børne- og socialområdet. Udfordringen stammer fra udligningsreformen der trådte i kraft i sommeren 2020. Her har været en del af formålet været at sende flere penge til de kommuner, som har de største udfordringer på det specialiserede socialområde med mange særligt dyre sager. Men ordningen på socialområdet har vist sig at give en anden omfordeling end hensigten i reformen, og derfor oplever Køge Kommune nu på linje med andre kommuner, at få færre indtægter end forudsat. Herudover er der stigende udgifter til området i hele landet. Dette forventes at blive løst ved den kommende økonomiaftale, som indgås mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening til sommer. Konkret består udfordringen i 13 – 15 millioner kroner.


- Byrådet har gennem de seneste fire år arbejdet benhårdt på at overholde budgetterne. Vi har fået vendt en økonomisk udfordring til økonomisk fremgang. Nu står vi i en situation, hvor udligningsreformen har brug for at finde sin endelige form. Jeg glæder mig over, at byrådet har besluttet ikke at forstyrre driften med besparelser, men i stedet venter og se, om ikke den økonomiske udfordring bliver løst til sommer som forventet, siger borgmester Marie Stærke.

Byrådets partier besluttede at afvente resultatet af økonomiforhandlingerne til sommer, hvor udfordringen forventes løst.


Vikingeudstilling på vej til Køge Museum

I sidste uge blev den afgørende underskrift sat på den ansøgning der, hvis alt går vel, sætter Køges vikingeborg Borgring på UNESCO verdensarvlisten. 
 
Denne øgede opmærksomhed på Køges Borgring følger byrådet op på, og på dagens møde fremrykkede de således en million kroner fra 2022 budgettet til brug på en kommende vikingeudstilling på Køge Museum. Det betyder, at vikinge- og historieinteresserede allerede fra i år, forventes at kunne opleve et udsnit af de hundredevis af vikingegenstande, der er fundet fra vikingeborgens område. Samtidig vil museet formidle processen om borgringens vej til forhåbentlig at blive en UNESCO-Verdenskulturarv. På den måde kan alle følge med i udviklingen og give deres besyv med. 

- Borgringen er en vigtig del af danmarkshistorien og ikke mindst af Køges historie. Derfor vælger vi i byrådet at sætte fokus på denne vigtige verdensarv, ved at hjælpe til med at fortælle historien om vores forfædre, der lagde grundstenene til det Køge, vi kender i dag, siger borgmester Marie Stærke. 

For at fremrykke planerne om en vikingeudstilling på Køge Museum flyttes pengene fra anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole til Borgring i 2021. Det tilsvarende beløb flyttes fra Borgring tilbage til den planlagte modernisering af Køge Musikskole i 2022. Omrokeringen af midlerne kommer ikke til at påvirke det samlede projekt for modernisering af Køge Musikskole, der samlet set skal moderniseres for i alt 7,5 mio. kr. over de næste to år.

Køge Kommune betaler fortsat regninger før tid

Som en håndsrækning til erhvervslivet besluttede byrådet tirsdag at Køge Kommune fortsat betaler regninger til erhvervslivet før den fastsatte tidsfrist. Det sker i et ønske om at hjælpe til i en økonomisk svær tid for mange virksomheder. 
- Som kommunens største arbejdsplads har vi en række aftaler med leverandører fra det private erhvervsliv. Ved at betale regningerne før tidsfristen kan vi være med til at give en lille håndsrækning i en svær tid, siger borgmester Marie Stærke.


Byrådet fik set de nye zoner på Den Maritime Halvø

Et fælles maritimt mødested for alle borgere i Køge Kommune. Sådan lyder den korte beskrivelse af Den Maritime Halvø, som for alvor vil tage form i løbet af de kommende år og give rum for både foreninger, klubber og selvorganiserede aktiviteter, leg og ophold. 

I dag blev planerne så præsenteret for byrådet. Det såkaldte prospekt er udarbejdet af Køge Kommune og Køge Kyst i fællesskab, og viser opdelingen i området, der liger yderst på Søndre Havn.

Prospektet opdeler arealet i tre zoner:

• En aktivitetszone, som primært er tænkt til selvorganiserede aktiviteter af både midlertidig og permanent karakter

• En byggezone, som kan give nye muligheder for både eksisterende og nye foreninger og klubber og

• En grønning, som er rekreativ for alle, og som lægger op til ophold og leg i direkte sammenhæng med stranden

Prospektet indeholder desuden en bred promenade langs vandet hele vejen rundt om Den Maritime Halvø og en central vej med afsætningsmuligheder, som giver adgang til både aktivitets- og byggezoner.

- Den Maritime Halvø bliver en gevinst for hele kommunen og for alle os, som holder af at være tæt ved vandet. Det er et sted, hvor både foreningsidrætten og de spontane aktiviteter kan samles – en unik legeplads med en skøn beliggenhed, som jeg ser frem til, vil tiltrække alle borgere, siger borgmester Marie Stærke.

I forhold til parkering er der lagt særlig vægt på at sikre gode muligheder for cyklister, men der skal også være plads til at besøge området i bil. I selve området udlægges et areal til parkering, som kan imødekomme en stor del af det daglige behov hos områdets brugere. Derudover henvises til øvrige parkeringsmuligheder uden for området.
løbet af i år vil området tage yderligere form, og i forbindelse med et lokalplansforslag senere i år, vil der igen være mulighed for at give sin mening til kende.

Hele prospektet kan ses på Udvikling af Køge bymidte og Køge Kyst - Køge Kommune (koege.dk)


Planer for Idræt og kultur i Køge Nord Skovby præsenteret for byrådet

Når en helt ny bydel vokser op i Køge Nord, skal der skabes liv mellem husene. Derfor blev byrådet tirsdag præsenteret for en Idræts-, Fritids- og Kulturplan for området. Planen arbejder blandt andet med muligheden for kvarterhus, aktivitets- og opholdsstier, fællesshaver, legepladser, og skal bidrage til, at det bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig i Køge Nord Skovby. Bydelen forvandler sig over de kommende år fra bar mark til 1.600 boliger tæt på skoven, med Køge Nord Station lige om hjørnet, og Køge by inden for cykelafstand. 

I planen indgår visioner om at skabe en bæredygtig bydel, et byrum fyldt med idræt og kultur og aktive landskaber til et rigt fritidsliv.

- Planen er blevet til i samarbejde med eksperter, lokale borgere og foreninger og med input fra potentielle tilflyttere. Det er utrolig spændende at være med til at udvikle en helt ny bæredygtig bydel, som ligger tæt på både tog og natur, og hvor vi skal skabe gode rammer for den kultur og det fællesskab, som vi ved, at ikke mindst børnefamilierne sætter stor pris på, siger borgmester Marie Stærke.

I forbindelse med seneste budgetproces afsatte byrådet 15 millioner kroner i årene 2021 – 2023 til realisering af kultur- og idrætsinitiativer i Køge Nord Skovby. Kultur- og Idrætsudvalget vil i den kommende tid drøfte konkrete handleplaner for realisering af planen for de næste tre år. Beslutninger, der involverer anlæg i form af fx etablering af kvarterhus tages særskilt. 


4 millioner kroner til bedre behandlingstilbud for borgere med flere lidelser 

Køge Kommune vil styrke forløbet for borgere, som både har en psykisk lidelse og et misbrug. Til det arbejde har kommunen netop fået 4.000.000 kr. fra Socialstyrelsen. Pengene skal bruges til at gennemføre projektet ”Helt menneske – helt i mål”. Projektet gennemføres på Køge Kommunes socialpsykiatriske bosted Pedersvænge. Udover Pedersvænge i Køge, har 4 andre socialpsykiatriske bosteder rundt omkring i landet fået puljemidler. 

- De her penge kommer til at gøre en stor forskel for borgere, som er et svært sted i livet. Vi ved af erfaring, at behandlingsforløb giver bedre resultater, hvis man tilbyder borgeren et samlet forløb, og derfor er jeg meget glad for, at vi nu ser på, hvordan den helhedsorienterede behandling kan blive endnu bedre, siger Borgmester Marie Stærke.

Indsatsen består blandt andet i endnu mere fokus på tværs af behandlingstilbud og ansættelse af peer-medarbejdere, som er medarbejdere, der selv har erfaring med at komme sig over lignende forløb.

Køge Kommune har et godt fundament for projektet, da kommunen tidligere, sammen med 17 andre kommuner, har deltaget i et forløb i Psykiatri Region Sjælland som modelkommune for at udvikle netop denne type forløb. 

Projektet gennemføres fra 1. december 2020 – 31. december 2022.


Nyt projekt skal give kontanthjælpsmodtagere afklaring for fremtiden 

Køge Kommune har modtaget godt 600.000 kr. fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering, som skal bruges til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med at lægge en plan for deres fremtid på arbejdsmarkedet. 
For nogle vil det være at blive visiteret til et flexjob eller førtidspension, for andre vil det være at fortsætte på kontanthjælp eller komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Det vigtigste er, at der er en plan for, hvordan vi hjælper borgeren bedst muligt videre. Det giver ro i maven hos den enkelte, og det er vigtigt for samfundet, at vi får udnyttet arbejdskraften bedst muligt. Jeg glæder mig over, at vores medarbejdere nu får endnu flere ressourcer til den opgave, siger Borgmester Marie Stærke. 

Projektet gennemføres fra 1. december 2020 – 31. december 2022.


Ny beskæftigelsesplan med fokus på værdig sagsbehandling 

Det er et fast punkt på social- og arbejdsmarkedsudvalgets opgaveliste at lave en beskæftigelsesplan for det kommende år i Køge Kommune. Planen er baseret på centrale indsatsområder, som er meldt ud af beskæftigelsesministeren. Et vigtigt punkt for dette års plan er, at ”alle skal have en værdig sagsbehandling”. Og det punkt er der allerede stort fokus på i Køge.

- Hvis ikke borgerne oplever, at de får en værdig sagsbehandling, så er der ikke grobund for et godt samarbejde dem og os imellem. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi hele tiden ser på, om der er steder, hvor vi kan være bedre i mødet med borgeren, siger borgmester Marie Stærke.

Udover en værdig sagsbehandling fokuserer beskæftigelsesplanen på følgende punkter:

• Flere ledige skal opkvalificeres.

• Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i selvforsørgelse.

• Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

• Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Desuden indeholder beskæftigelsesplanen tre lokalpolitiske mål:

• Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

• Fokus på borgere med vekslende jobtilknytning og tilbagevendende offentlig forsørgelse.

• Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.


Håndværk- og designlokaler til flere af kommunens folkeskoler

Der er godt nyt på vej til kreativiteten på en række af kommunens folkeskoler. Byrådet har nemlig besluttet at begynde arbejdet med at sikre moderne lokaler til faget Håndværk og Design på flere skoler.
Lokalerne skal tage højde for, at der kan arbejdes både groft og støjende og stille og fint, når de to faglige discipliner er samlet i ét fag.

Faget Håndværk og Design kom til i 2014 i forbindelse med den nye skolereform, men mange skoler halter stadig bagefter, når det kommer til den lokalemæssige indretning til faget. Flere steder bruger man de tidligere sløjd- og håndarbejdslokaler, som typisk ligger adskilt. Det gør det umuligt at gennemføre undervisningen i et samlet hele, sådan som faget er tænkt, og forhindrer samtidig, at læreren kan være til stede hele undervisning igennem. 

For at sikre, at eleverne kan udfolde sig kreativt og i trygge rammer, er der i budgettet for 2021-24 afsat samlet 12 mio. kr. i år og næste år – penge, byrådet nu frigiver, så en række skoler kan få nye lokaler:

- Det her er første skridt på vejen mod en modernisering af folkeskolerne i Køge Kommune – og et vigtigt skridt. Vi ved, hvor meget det betyder, at eleverne kan både tænke og udfolde sig kreativt – og at de kreative fag smitter positivt af på de mere boglige fag. Derfor er jeg superglad for, at vi nu kan sikre gode fysiske rammer for Håndværk og Design på en række skoler, siger borgmester Marie Stærke.

Der er lavet en liste på seks skoler, som umiddelbart står først for i etableringen af de nye lokaler:

- Søndre Skole

- Ellemarkskolen

- Kirstinedalsskolen

- Borup Skole

- Hastrupskolen

- Skovboskolen

I den kommende tid bliver der regnet på, hvordan de 12 millioner bedst bruges, og om der i givet fald skal fortages en prioritering imellem de nævnte skoler. 

Forventningen er, at projekterne kan udvælges i løbet af de kommende måneder og for størstedelens vedkommende gøres færdig i år, hvor en del af arbejdet forventes udført i sommerferien.
Der er i dag tre af kommunens 14 folkeskoler, som har Håndværk og Designlokaler, mens Vemmedrupskolen, som er under renovering, også vil få indrettet et lokale specifikt til faget.


Byrådet arbejder for at undgå lukning af ARGO

På byrådsmødet tirsdag gav et enigt byråd udtryk for opbakning til, at der skal arbejdes for at undgå, at forbrændingsanlægget ARGO lukkes. Køge Kommune ejer ARGO sammen med otte andre kommuner, og selskabet står for kommunens affaldshåndtering. Som et led i en samlet strategi, hvor 30 procent af danske forbrændingsanlæg skal nedlægges, har Kommunernes Landsforening for nylig foreslået, at ARGO bliver blandt de anlæg, der lukkes.

Den anbefaling er Køge Kommunes byråd ikke enig i. ARGO er som Danmarks tredjenyeste forbrændingsanlæg yderst moderne, håndterer affald for 20.000 virksomheder og 420.000 borgere - og leverer fjernvarme til VEKS, og varmer dermed 170.000 husstande op. ARGO ligger på andenpladsen når det gælder billig håndtering af affald – og på førstepladsen når det gælder pris på fjernvarme. 

- Jeg tror, jeg taler på alle i byrådets vegne, når jeg udtrykker min store forundring over, at ARGO foreslås lukket. Ved en nærmere granskning af de argumenter der ligger bag, viser det sig, at anbefalingen bygger på en række mangler og fejlagtige konklusioner. Her er der virkelig brug for, at vi som byråd står sammen, og at vi sammen med medejerkommunerne nu arbejder for at undgå en lukning af et af landets mest moderne forbrændingsanlæg, siger borgmester Marie Stærke. Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 26.01.21