Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Idræt, fællesskaber og kultur er på vej til Køge Nord Skovby

Når en helt ny bydel vokser op i Køge Nord, skal der skabes liv mellem husene. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte mandag den Idræts-, Fritids- og Kulturplan, der skal gøre det attraktivt at bo og leve i Køge Nord Skovby. Planen arbejder blandt andet med muligheden for kvarterhus, aktivitets- og opholdsstier, fællesshaver, legepladser og meget mere.

12.01.21
Arkitektur, mørtel og mursten gør det ikke alene. Når en helt ny bydel vokser op, er kulturen det, der binder de nye naboer sammen. Over de kommende år vokser Køge Nord Skovby op af det, der i dag er en bar mark i Køge Nord-området. Her bliver plads til 1.600 boliger tæt på skoven, med Køge Nord Station lige om hjørnet, og Køge by inden for cykelafstand. Kultur- og Idrætsudvalget er nu klar med en plan for, hvordan livet mellem bygningerne gør Køge Nord Skovby til et attraktivt sted at slå sig ned. 

Etableringen af Køge Nord Skovby sker i etaper, og området vil i sagens natur i en periode være præget af det byggeri, der skaber fremtidens boliger. Undervejs kommer Idræts-, Fritids-, og Kulturplanen til at danne rammerne for de første fællesskaber i det nye boligområde.

- Det er helt utrolig spændende at få lov til at arbejde med mulighederne for kultur og idræt i et nyt boligområde. Med planen her udnytter vi det, der bliver Køge Nord Skovbys helt særlige identitet – nemlig nærheden til skoven, og den viden vi har om, hvad der betyder noget for børnefamilier i dag og for vores borgere generelt. Nemlig muligheden for at engagere sig i sit nærområde, indgå i fællesskabet og være med til at præge udviklingen af sit boligområde, siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

- Jeg ser enormt meget frem til at arbejde videre med planerne her, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange borgere, foreninger og øvrige aktører, som har kommet med konstruktive indspark i udviklingsprocessen, siger Anders Ladegaard Bork.


I forbindelse med seneste budgetproces afsatte byrådet 15 millioner kroner i årene 2021 – 2023 til realisering af kultur- og idrætsinitiativer i Køge Nord Skovby. Kultur- og Idrætsudvalget vil i den kommende tid drøfte de mere konkrete handleplaner for realisering af planen for de næste tre år. Beslutninger der involverer anlæg i form af fx etablering af kvarterhus tages særskilt. 


I planen indgår blandt andet visioner om at skabe:
- En grøn boligby. En bæredygtig bydel i nærheden af skoven. 

- Byrum fyldt med idræt og kultur. Kvarterhuset bliver bydelens mødested, der danner rammen om kunstprojekter, koncerter, workshops, foredrag med videre. Køge Nord Skovby kommer til at indeholde byrum, der kan ændre form over tid. Det bliver beboerne, der kommer til at præge hvilke kulturoplevelser og byrum, der med tiden skal vokse op. 

- Aktive landskaber til et rigt fritidsliv. Boligklynger, byrum og landskab bindes sammen af aktiviteter og bevægelse. Bevægelse, leg, idræt, dyrkning af grøntsager og dyrehold danner ramme om de fællesskaber, som opstår i området.

- Bæredygtig bydel. Både i og mellem boligklyngerne skabes bynatur. Det sker fx gennem synligt vandkredsløb, hvor regnvandet bidrager rekreativt. Ny beplantning skaber sammenhæng til skoven, så boligområdet opleves grønt fra start, ligesom boligstrukturen understøtter kollektiv trafik og cyklisme.  

Idræts, Fritids- og Kulturplanen bygger videre på masterplanen for Køge Nord Skovby. Heri er et ønske om t skabe gode rammer for stærke fællesskaber. Idræts-, Fritids- og Kulturplanen er blevet til gennem en inddragende proces, hvor eksperter, lokale borgere og foreninger er kommet til orde, ligesom man har fundet frem til potentielle tilflyttere, som alle har bidraget med input og idéer. 


Idræts-, Fritids- og Kulturplanens tiltag er i ikke-prioriteret rækkefølge:

• Aktivering af støjvolden, hvor mulighederne for at skabe rum til fx bevægelse og leg udnyttes
• Aktivitets- og oplevelsesstier
• Madskoven, hvor man kan sanke urter
• Klimafestival i Køge Nord
• Fælleshaver
• Natur- og byggelegeplads
• Græsningslaug
• Fælles bålplads
• Aktive byrum og landskaber
• Kvarterhus - bydelens mødested

Pressekontakt:
Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, telefon 29470755


Opdateret af Køge Kommune 12.01.21