Foreningsregnskaber

18.02.21

Jeres forenings godkendte og reviderede/gennemgåede årsregnskab for 2020, skal indsendes til  senest den 1. juni 2021.


Der skal være dato og underskrift på regnskabet for både bestyrelse og revisor/eller billagskontrollant. Vær opmærksom på, at der er specielle krav for revision og regnskab for foreninger i Køge Kommune. 

I 'Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg' i afsnit 2.8. – 2.10 (side 26 - 28) kan du læse mere om krav til foreningens regnskabsaflæggelse.   

Find retningslinjerne på koege.dk

Erklæringer i forbindelse med regnskab

I forbindelse med påtegning af foreningens regnskab er udarbejdet fire erklæringer, der kan sammensættes med foreningens eget regnskab. Teksten kan også kopieres og indarbejdes i foreningens egen erklæring:

  • Minimumskrav til bestyrelsens erklæring
  • Minimumskrav til revisors erklæring over 300.000 kr.
  • Minimumskrav til revisors erklæring under 300.000 kr.
  • Minimumskrav til revisors erklæring ved flerstrenget foreninger under 300.000 kr.

Find erklæringerne og retningslinjer på koege.dk

Formatet skal være i PDF, og vælger I at underskrive i PDF, skal der både vedlægges det underskrevne regnskab samt regnskabet uden underskrifter.

Kultur og Idræt skal ifølge Folkeoplysningsloven offentliggøre de indsendte foreningsregnskaber på Køge Kommunes hjemmeside.

Opdateret af Køge Kommune 18.02.21