Køge Kommune og Lærerkreds 44 Køge og Stevns indgår ny lokalaftale

Køge Kommune og Lærerkreds 44, Køge og Stevns har netop underskrevet en ny lokalaftale for lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid, der tager sit afsæt i den nyligt indgåede centrale aftale for lærernes arbejdstid kaldet A20.

05.02.21
Det er lykkes at blive enige om en aftale, der ikke kun styrker den tidligere lokalaftale, men som også styrker og bygger videre på det gode og tillidsfulde samarbejde, der i forvejen er mellem Køge Kommune og Lærerkreds 44, Køge og Stevns. 

Den gode skole laver vi sammen

Den nye lokalaftale giver parterne mere at være fælles om. Samtidig fastholder man med aftalen muligheden for, at man på den enkelte skole i samråd mellem lærerne og skoleleder kan lave lokale tilpasninger, der giver mening på netop den skole. Netop vigtigheden af det lokale samarbejde på den enkelte skole mellem lærerne og skolelederen, er et af de elementer, som opprioriteres i den nye lokalaftale. Dette ses blandt andet ved, at skolelederne i endnu højere grad vil inddrage lærerne i skoleledernes prioriteringer på skolen.  Det er lykkedes at lave fælles rammer der, hvor der er behov for det, men ikke unødigt begrænse de decentrale rammer og råderum, som skolerne har skabt lokalt. Dialogen på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god ramme for arbejdsglæde og undervisning af høj kvalitet til gavn for eleverne.

God undervisning

I den nye aftale fastholdes de gode elementer fra den tidligere lokalaftale. I Køge Kommune er der en fælles forståelse af, at den gode undervisning bygger på velforberedte lærere. Derfor var det vigtigt for begge parter, at man fastholdt sammenhængen mellem tiden til undervisning og tiden til forberedelse med den allerede aftalte forberedelsesfaktor på 0,5 og at lærernes maksimale årlige undervisningstimetal ikke skulle stige. Lærernes oversigt over opgaverne skal have en detaljeringsgrad, så den kan danne grundlag for, vurdering af sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver. Lokalaftalen i Køge har ikke et krav om estimenet timetal på alle lærerens enkelte opgaver.

Fastholdelse og rekruttering

Køge Kommune ønsker også fremadrettet at være en god og progressiv arbejdsplads, der er i stand til at fastholde kommunens dygtige lærere, samtidig med at nye lærere vil finde det attraktivt at søge lærerstillinger i Køge. Både Køge Kommune og Lærerkreds 44, Køge og Stevns ser det gode samarbejde og den nye lokalaftale, som et stærkt signal til eventuelt kommende nye medarbejdere. Den nye lokalaftale fastholder også bedre vilkår for nyuddannede lærere, der det første år højst får 760 undervisningstimer, som man selvstændigt står for. Øvrige timer er man sammen med en erfaren kollega.

Skoleudvalgsformand, Mads Andersen glæder sig over, at der er enighed om at indgå en lokalaftale: 

- Det er ønsket at styrke Køge Kommune som en proaktiv, attraktiv kommune, der kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere. Når samarbejdstanken fra den tidligere lokalaftale er videreført i denne aftale, er det udtryk for den gode dialog på de enkelte skoler og mellem kommunen og lærerkredsen.


Formand for Lærerkreds 44, Pernille Nørgaard, udtaler: 

- Vi er glade for at kunne indgå en aftale med Køge Kommune, der sikrer nogle fælleskommunale rammer for både samarbejdet og prioriteringerne af arbejdstiden. Når lærerne og børnehaveklasselederne oplever, at de har gode muligheder for at kunne lykkes med deres arbejde og har indflydelse på skolens udvikling har det også en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. 

Den nye lokalaftale skal allerede nu tages i brug til samarbejdet omkring skolernes planlægning af det kommende skoleår. 


Kontaktpersoner:
• Mads Andersen 6134 4605
• Pernille Nørgaard 2891 0215


Opdateret af Køge Kommune 05.02.21