Nu starter affaldssorteringen i Køge Kommunes institutioner

Med gode erfaringer fra affaldssorteringsindsatsen i de private boliger er Køge Kommunes institutioner nu også med på den bæredygtige sorteringsbølge. I Vemmedrup Børnehave er børnene i fuld gang. Læs mere og se video her.

10.02.21
Huxi på fem år sorterer affald i Vemmedrup Børnehave
5-årige Huxi løfter låget på beholderen med den lilla mærkat og lader et stykke plastik dumpe ned. Sammen med sine kammerater i Vemmedrup Børnehave er han med til at sortere det affald, der kommer fra både den kreative leg og fra madpakkerne. 

- Det giver børnene en forståelse for, hvordan vi bedst mulig kan genbruge store dele af det affald, vi skaber i løbet af en dag. Affaldssorteringen giver anledning til nogle gode snakke, og børnene bliver bevidste om de aftryk, de sætter i hverdagen, siger børnehaveleder Kirsten Larsen.

Fra årsskiftet er Køge Kommunes institutioner kommet med på affaldssorteringsbølgen, som med succes er gennemført i de private boliger siden 2019. Status på affaldssorteringen viser, at der i 4. kvartal blev indsamlet 480 ton papir og 154 ton plast til genanvendelse. Samtidig dokumenterer de tørre tal, at Køge Kommune allerede nu lever op til Miljøstyrelsens målsætninger for 2022. Kommunens opgørelser viser, at mindst halvdelen af den del af husholdningsaffaldet, der bliver sorteret, bliver genanvendt. 

Og det kræver en indsats af borgerne, der skal sortere korrekt, for at materialerne kan genanvendes, forklarer formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov:

- Vi har fået ordningerne godt op at køre i de private boliger i løbet af de seneste halvandet år. At vi allerede nu kan se, at 50 procent af det indsamlede affald bliver genanvendt, skyldes den store indsats fra alle de borgere, der gør deres for at sortere korrekt. Nu er turen kommet til de kommunale institutioner, og det er godt at se, at børnene i daginstitutionerne allerede er med på vognen, siger formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov.

Stor logistisk indsats
Det er et stort arbejde at få affaldssorteringen sat på skinner, og i Køge Kommune har de private boliger stået først. I 2019 blev fik de første 15.500 husstande i form af en-familieboliger deres beholdere leveret af ETK, der søger for pleje og vedligehold af Køge Kommune. Sidste år kom turen til etageejendommene, og fra 1. januar er affaldssorteringen så begyndt i de mere end 100 kommunale institutioner som skoler, plejecentre og dagtilbud. 

- Vi har haft en god kontakt mellem ETK og institutionerne, hvor vi har skulle koordinere afhentning af gamle spande med leveringer af de nye, ligesom vi forskellige steder har etableret skraldegårde. Det samarbejde har været forankret i en gruppe på tværs af alle forvaltninger, hvilket har betydet, at mange har bidraget med et stort stykke logistisk arbejde, siger formand for Teknik-og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek.

Gode tip fra børnehaven
Vemmedrup Børnehave har været en del af en forsøgsordning, som betyder, at man allerede for to år siden tog fat på affaldssorteringen. Kirsten Larsen har et godt råd til alle de andre kommunale institutioner, der nu skal med på bølgen: 

 - Gør det let for jer selv. Vi har både spande inde og ude, så sorteringskilderne er tæt på, hvor vi opholder os. Det kræver, at man justerer lidt på nogle vaner, men det er bare at komme i gang, siger Kirsten Larsen, som faktisk er gået skridtet videre i klimaets navn og har eksempelvis skiftet plastikkrus ud med bio-krus og de blå plast-futter er erstattet med futter syet af gamle gardiner:

- Affaldssorteringen gør både os og børnene bevidste om, hvilke aftryk, vi sætter på verden. Og vi synes, det er helt oplagt at justere på dagligdagen, hvor det giver mening. Og så er vi glade for at være med til at danne bevidste samfundsborgere, siger Kirsten Larsen.

Pressekontakt
Kirsten Larsen: 40 78 68 31
Niels Rolskov: 26 23 49 33
Erik Swiatek: 21 53 17 76


Opdateret af Køge Kommune 11.02.21