Stor detailhandelsanalyse skal sikre butikslivet på tværs af kommunen

Handelslivet i Køge gør det godt. På trods af konkurrence fra nethandel og nærtliggende byer i andre kommuner, klarer købstadens butikker sig rigtig flot, når man sammenligner med udviklingen på landsplan og på Sjælland. Det viser en større detailhandelsanalyse, bestilt af Køge Kommunes Økonomiudvalg. Næste skridt er at samle handelslivet, butiksejere og andre erhvervsinteressenter om udviklingen i såvel Køge bymidte som resten af kommunen, og implementere gode løsninger i kommuneplanen.

10.02.21
Når ti shoppelystne køgegensere bevæger sig ud i Køge bymidte, vil halvdelen af dem finde vej gennem Strædet. Næsten syv vil komme forbi Køge Torv, og godt fire vil besøge Nørregade.

En større detailhandelsanalyse, bestilt af Køge Kommunes Økonomiudvalg, analyserer på handelslivet i kommunen, og kommer med anbefalinger til, hvordan man i fremtiden skal sikre levende bymiljøer med et alsidigt og bæredygtigt butiksliv. Analysen baserer sig på tal fra 2019, og er altså fra en tid, hvor COVID-19 endnu ikke havde sat sit præg på butikslivet. Arbejdet med analysen bevæger sig dermed frem mod en mere normal hverdag, hvor butikslivet igen er fungerende.

Åbningen af Strædet i 2017 er en af de væsentligste årsager til, at Køge bymidtes detailhandel klarer sig bedre end både andre bymidter og shoppingcentre. I Køge bymidte er omsætningen således steget 5,4 procent siden 2017, mens samme tal på landsplan lyder på 3,5 procent. 20 procent af den samlede omsætning i Køge lægges i Strædet. 

Mens coronakrisen har sat handelslivet på pause landet over, er der altså lys for enden af tunnelen når det gælder Køge-butikkernes evne til at tiltrække kunder. Ifølge analysen lykkes det for Køge at tiltrække handlende fra andre kommuner – der bliver nemlig lagt flere penge i byens butikker, end hvad borgerne i Køge selv forbruger.  

- I analysen her kigger vi frem mod en tid efter coronakrisen, hvor danskerne for alvor vil bevæge sig ud på gader og stræder og bruge butikkerne, restauranterne og alle byens andre tilbud. Det liv kan ikke skabes af den enkelte butik alene. Vi er dybt afhængige af det samarbejde, det kræver at få skabt hyggelige, levende bymiljøer, hvor du som handlende får mere med hjem, end du regnede med – både af oplevelser, men måske også i indkøbstasken. Jeg glæder mig over en analyse, der viser, at vi er rigtig godt på vej i Køge. Den er et glimrende redskab til at arbejde strategisk og målrettet med at få udviklet de allerbedste rammer for kommunens butiksliv, siger borgmICP Detailhandelsanalyse Køge kommune17.12.20ester Marie Stærke.

En væsentlig del af analysen omhandler Køge bymidte, der beskrives som kommunens største aktiv set i forhold til handel. Men også områderne Herfølge, Borup og resten af det vestlige Køge er med som en naturlig del af overvejelserne når det gælder om at sikre dagligvarehandlen i kommunens byer. Analysen beskæftiger sig også med muligheden for at udvikle Collstrop-grunden og området ved Gl. Lyngvej og de store butikker her. 

Byrådet blev introduceret for analysen den 9. februar. Herfra indgår konklusioner og anbefalinger i det videre arbejde, som blandt andet består af et stormøde, hvor erhvervsliv og interessenter generelt inviteres. Analysen bliver ligeledes en del af arbejdet med kommuneplanen i 2021.


Pressekontakt:
Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00


Om detailhandelsanalysen
Køge Kommune har fået udarbejdet lignende analyser i hhv. 2008 og 2016. Som en del af den aktuelle analyse, der er udarbejdet af Institut for Center-Planlægning (ICP) indgår besøg i alle kommunens butikker samt 500 interviews med handlende i Køge bymidte, der har svaret på spørgsmål om alt fra indkøbsvaner til ønsker til restaurantudvalg. 

Læs hele analysen her

Opdateret af Køge Kommune 11.02.21