Deadline: Søg tilskud og lokaler (sæsonbooking) senest 1. marts 2021

18.02.21

Søg om tilskud

Der er nu åben for at søge om aktivitetstilskud, kursustilskud og lokaletilskud via EG On. Du finder ansøgningsskemaer nede i højre hjørne på din foreningsforside. 

Fordel ved at søge inden 1. marts

Vær opmærksom på at fristen for ansøgning om tilskud skal overholdes, da din forening ellers kan miste retten til tilskud og allerede udbetalte lokaleskud vil blive opkrævet. 

Eksempel på Kultur og Idræts behandling af indkomne ansøgninger om aktivitetstilskud:
  • Ansøgninger der indkommer senest 1. marts imødekommes med 100%
  • Ansøgninger der indkommer i perioden 2. – 15. marts imødekommes med 70%
  • Ansøgninger der indkommer efter den 15. marts imødekommes ikke

Indsend erklæring om indhentelse af børneattest

Vær opmærksom på, at du skal indsende erklæring om indhentelse af børneattest inden du kan søge om sæsonbooking og tilskud. Læs mere om erklæringen og om hvordan du indsender den.

Sæsonbooking af lokaler

Frem til 1. marts er der er også åben for booking af lokaler for sæson 2021/2022. Du skal også søge her via EG On. Du kan forvente at få svar på din sæsonbooking senest 1. juni 2021.

Vedr. mails fra EG ON

Vær opmærksom på at automails fra EG kan ryge i dit spam-filter. F.eks. i forbindelse med generering af nye passwords. Administrator i foreningen skal enten have nyt password af anden administrator i foreningen eller hos Kultur og Idræt. Tlf.: 56 67 67 67 eller .

Opdateret af Køge Kommune 18.02.21