Trivsel blandt medarbejderne i Køge Kommune

Trivslen blandt Køge Kommunes godt 5.000 medarbejdere, er god. Det viser en trivselsmåling, som blev foretaget i efteråret 2020. Det er sjette gang, kommunen tager temperaturen på medarbejdertrivslen, og herfra bliver der arbejdet med opfølgning på de arbejdspladser, der har brug for det. Fx er det muligt for den enkelte arbejdsplads at bede om intern konsulentbistand i arbejdet med trivsel.

02.02.21
De 37 timer om ugen, vi bruger på vores arbejdsplads, er afgørende for, hvordan vi har det, også når vi kommer hjem. Et velfungerende arbejdsliv giver energi – og et velfungerende arbejdsliv er netop et af målene, når Køge Kommune hvert andet år måler på trivslen blandt medarbejderne. 

Målingen giver et øjebliksbillede af livet på kommunens mange forskellige arbejdspladser. Og mens resultatet naturligvis er vigtigt, er dette blot et afsæt til at arbejde videre med trivslen, de steder, hvor der er brug for det.

Køge Kommunes Økonomiudvalg blev tirsdag præsenteret for de væsentligste tendenser i seneste måling.

Målingen viser to hovedtal – nemlig medarbejdertrivselindekset, der viser et gennemsnit af forskellige spørgsmål om den generelle trivsel – og det sociale kapitalindeks, der viser, hvordan medarbejderne oplever spørgsmål som tillid, retfærdighed og samarbejdsevner. Begge indeks slår ud på et gennemsnit som ”godt” på tværs af kommunens arbejdspladser. 

- Særligt i en tid, der er præget af forandring og uvished, er det godt at se, at medarbejderne i Køge Kommune generelt set har det godt. Efterårets trivselsmåling sker ovenpå et år, der har vendt op og ned på vores alles arbejdsliv. Målingen giver os muligheden for at arbejde seriøst med de udfordringer, der måtte være rundt omkring på de enkelte arbejdspladser. Det er vigtigt at huske, at den er et øjebliksbillede, og at der ledelsesmæssigt er en større udfordring end normalt i at holde øje med, hvordan situationen med COVID-19 påvirker vores ansatte, siger borgmester Marie Stærke.

Høj svarprocent

88 procent af kommunens medarbejdere har svaret på den aktuelle måling, hvilket giver et rigtig godt afsæt for det videre arbejde med trivslen. Dette kommer blandt andet til at foregå i kommunens MED-system.

- Trivselsmålingen er en rigtig god anledning til at dykke ned i livet på vores arbejdspladser. Den høje besvarelsesprocent vidner om, at medarbejderne oplever, at de bliver taget alvorligt, og at det nytter noget at sætte ord på trivslen. Jeg ser frem til at vi nu skal arbejde videre med det allervigtigste – nemlig at sat gang i handleplaner, som skal arbejde med de udfordringer, der måtte være lokalt, siger Tine Johnsen, næstformand i Køge Kommunes Hoved-MED-udvalg.

Siden 2010, hvor medarbejdertrivslen blev målt første gang, og til nu, er besvarelsesprocenten steget støt, fra 63 procent i 2010 til 88 procent i 2020. Selv om situationen med COVID-19 risikerer at ændre på det øjebliksbillede, som målingen fra november viser, er det stadig muligt for den enkelte arbejdsplads at kigge på egne tal, og arbejde videre der, hvor man ser grobund for udvikling og forandring.

Trivselsmålingen ledsages af et trivselskatalog, hvor den enkelte arbejdsplads har mulighed for at få konsulentbistand til det videre arbejde med trivslen. Desuden følger arbejdsmiljøgrupperne rundt omkring i kommunen op med APV-handleplaner. 

Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00


Opdateret af Køge Kommune 02.02.21