Ekspropriation til forlængelse af cykelstien på Ølbyvej mellem Ølby og Køge

Byrådet for Køge Kommune har vedtaget, at den allerede eksisterende cykelsti på Ølbyvej mellem Ølby og motorvejsbroen skal forlænges. Forlængelsen sker fra motorvejsbroen og mod syd langs Ølbyvej, således at der fremover bliver en sammenhængende cykelstiforbindelse mellem Ølby og Køge.

29.03.21
Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes onsdag den 28. april 2021, som angivet nedenfor:

  • Kl. 9.00: matr.nr. 13a Ølby By, Højelse, beliggende Salbyvej 22, 4600 Køge
  • Kl. 9.45: matr.nr. 12a Ølby By, Højelse, beliggende Ølbyvej 119, 4600 Køge
  • Kl. 10.30: matr.nr. 7bm Ølby By, Højelse, beliggende Ølbyvej 129, 4600 Køge
  • Kl. 11.15: matr.nr. 1yæ Gl. Køgegård Hdg., Køge Jorder, kommunalt areal ved krydset Salbyvej/Ølbyvej

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet. 

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev. 

Kortmateriale:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Køge Kommune, Henrik Thirstrup – mail samt telefon 2030 9824. Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 29.03.21