Referat fra Kultur- og Idrætsrådets møde den 18. februar

04.03.21

Kultur- og Idrætsrådet afholdte møde d. 18. februar 2021. Rådet havde følgende på dagsordenen:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Nyt fra formanden og næstformanden
  3. Nyt fra forvaltningen
  4. Evaluering af Kultur- og Idrætsrådet
  5. Opsamling på fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Kultur- og Idrætsrådet
  6. Covid-19 - fast drøftelse af status
  7. Eventuelt

Læs referatet fra rådets møde

Opdateret af Køge Kommune 04.03.21