Ansøg pulje til foreninger med elitepotentiale inden 1. maj

18.03.21

Køge Kommune har afsat midler til at brande kommunen gennem foreninger med elitepotentiale. Formålet med puljen er både at forbedre forholdene for foreningerne men også, at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv idrætskommune.

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af foreninger og klubber, hjemmehørende i Køge Kommune. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau og blive fordelt af Kultur- og Idrætsudvalget.

Ansøgningsfrist

Ansøg puljen inden 1. maj.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om puljen og hvordan du søger på koege.dk/tilskud

Opdateret af Køge Kommune 18.03.21