Forsamlingsforbud hæves til 50 personer ved udendørs foreningsaktiviteter

22.03.21

Fra 22. marts hæves forsamlingsforbuddet udendørs fra 5 til 10 personer. Desuden hæves forsamlingsforbuddet i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi yderligere fra 25 til 50 personer. Dette er gældende foreløbig frem til og med 5. april.

Læs mere om de nye retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

Læs spørgsmål og svar i dokumentet 'Fra 22. marts 2021 - QA om restriktioner og delvis åbning' via Kulturministeriets hjemmeside. Du finder spørgsmål og svar om foreningsaktiviteter fra side 13. 

Brug af udendørs baner i Køge Kommune

Som altid åbner kommunens udendørs boldbaner 1. april. Hvis der er behov for at benytte banerne før bedes I inden ibrugtagning tage kontakt til ETKs koordinator Lasse Yssing på tlf. 56 67 63 87 eller på mail: . Dernæst vil Lasse undersøge, hvad der er muligt.

Ministeriets resterende restriktioner og kompensationsordninger forlænges

De resterende restriktioner, der skulle udløbe pt. 28. februar, forlænges frem til 5. april. De generelle kompensationsordninger forlænges parallelt med de skærpede restriktioner i marts og april.

Opdateret af Køge Kommune 22.03.21