Forsamlingsforbud hæves til 25 personer for udendørs foreningsaktiviteter

04.03.21
Fra 1. marts – 5. april må man nu samles op til 25 personer til idræts- og foreningsaktiviteter udendørs i organiseret regi.

Brug af udendørs baner i Køge Kommune

Som altid åbner kommunens udendørs boldbaner 1. april. Hvis der er behov for at benytte banerne før bedes I inden ibrugtagning tage kontakt til ETKs koordinator Lasse Yssing på tlf. 56 67 63 87 eller på mail: . Dernæst vil Lasse undersøge, hvad der er muligt.

Læs spørgsmål og svar (Q&A) om de nye retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

Link til Kulturministeriets ’Spørgsmål og Svar (Q&A)’ - Se uddrag nedenfor.

Uddrag fra Kulturministeriets 'Q&A til nationale restriktioner...’ fra side 13:

Hvilke idræts- og foreningsaktiviteter er omfattet af et hævet forsamlingsforbud på 25 personer?

Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer for [udendørs] idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Med det forstås idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Derved er det muligt for f.eks. en spejderforening at afholde aktiviteter med op til 25 personer til stede.

Gælder forsamlingsforbuddet på 25 personer for idræts- og foreningsaktiviteter kun for børn og unge til og med 21 år?

Nej. Der gælder ikke en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for idræts- og foreningsaktiviteter, som er målrettet idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge. Der gælder dog et hævet forsamlingsforbud fra 5 til 25 personer for [udendørs] idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det hævede forsamlingsforbud gælder dermed ikke for en særlig aldersgruppe

Er der krav om test i forbindelse med genåbning af udendørs idræts- og forenings-aktiviteter?

Nej, deltagelse i udendørs idræts- og foreningsaktiviteter forudsætter ikke, at deltagere kan fremvise dokumentation for negativ test, uagtet om disse er omfattet af det hævede forsamlingsforbud for idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Må omklædningsrum, opbevaringsskure, klubhuse og toiletter anvendes?

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, forudsat at der ikke gives adgang til lokaler, hvor der udøves idræts- eller foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller mv. Klubhuse skal dog holdes lukkede for offentligheden. Der må således ikke tages ophold i klubhuse mv.

Kan man sektionsopdele idrætsaktiviteter i mindre hold af 25 personer? 

Ja, i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter i organiseret regi kan flere grupper med maksimalt 25 i hver gruppe, inklusiv træner, instruktør mv. afvikle aktiviteter på f.eks. samme udendørsområde. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hver deres afmærkede felt eller lignende. Den samme træner, instruktør m.v. må ikke lede flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da det i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed blive omfattet af forsamlingsforbuddet på 5 personer.

Må der afholdes stævner, turneringer, konkurrencer med flere end 25 deltagere? 

Der kan afholdes udendørs stævner mv. med op til 25 personer til stede på samme sted samtidig. De 25 personer omfatter alle personer til stede, som er en del af arrangementet, herunder både udøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, trænere mv.
---------------------------

Resterende restriktioner og kompensationsordninger forlænges

De resterende restriktioner, der skulle udløbe pt. 28. februar, forlænges frem til 5. april. De generelle kompensationsordninger forlænges parallelt med de skærpede restriktioner i marts og april.

Opdateret af Køge Kommune 04.03.21