Invitation til digitalt følgegruppemøde om realisering af idræts-, fritids- og kulturplan onsdag 24. marts 2021

18.03.21
Kultur- og Idrætsudvalget har 1. februar 2021 godkendt handleplan tilknyttet idræts-, fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby.

Derfor inviteres alle interesserede til et digitalt følgegruppemøde onsdag 24. marts 2021 kl. 19-20.30 via Microsoft Teams. På mødet præsenteres handleplanen af tovholderne sammen med oplæg til den videre proces.  

Tilmelding

Tilmelding til følgegruppemødet med navn og mailadresse til mrk. ”Tilmelding til digitalt følgegruppemøde 24. marts 2021”. 
Ved tilmelding accepterer du, at mødedeltagerne ser din mailadresse i mødeindkaldelsen og under mødet.
Efter tilmeldingsfristen modtager du en mødeinvitation pr. mail med en instruktion til, hvordan du logger på mødet. 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er mandag 22. marts 2021.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om proces for idræts-, fritids- og kulturplanen, den åbne følgegruppe og det kommende følgegruppemøde på koege.dk/ifkplan

Opdateret af Køge Kommune 18.03.21