Kunstig intelligens skal opdage tidlige sygdomstegn

Køge Kommune skal ved hjælp af kunstig intelligens opspore begyndende sygdom for ældre borgere i risikogruppen. Med en bevilling fra Digitaliseringsstyrelsen på 4.8 mio. kr. skal der udtænkes et værktøj der samler borgerens sygdomsdata på tværs af sektorer.

02.03.21
Hver dag indlægges ældre borgere med flere medicinske sygdomme på sygehusene. De indlægges med sygdomme, som kunne være forebygget i den kommunale ældrepleje og hos praktiserende læger. Men et helt nyt værktøj skal ved hjælp af data og kunstig intelligens nu opspore sygdom tidligt og dermed kan en lang række indlæggelser blandt ældre borgere undgås.

 

Digitaliseringsstyrelsen har netop bevilget 4.8 mio. kr. til Køge Kommune til gennemførelse af projektet "Tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn”, hvilket betyder at arbejdet nu for alvor kan gå i gang.  I samarbejde med Sjællands Universitetshospital skal den kommunale hjemmepleje i Køge Kommune udvikle et datadrevet værktøj som gør det nemmere for medarbejderne at opdage de borgere, der er i risiko for funktionstab eller indlæggelse. 

Data skaber overblik
Allerede sidste år startede indsatsen på tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn i Køge Kommune gennem kompetenceudvikling af medarbejderne. Her var der fokus på bedre observation af helbredstilstand og funktionsevne, ligesom der blev indført nye arbejdsmetoder og mere effektiv overdragelse af viden blandt personalet. Og med midlerne fra Digitaliseringsstyrelsen kan næste fase i projektet nu gå i gang. 

- Udfordringen er at borgernes sygdomsforløb ofte foregår på tværs af sektorer, ligesom borgeren ofte følges af en række forskellige medarbejdere. Derfor kan det være svært at danne sig et overblik over borgerens helbredstilstand. Det er det overblik, vi ønsker at skabe ved hjælp af data og kunstig intelligens. Tænk hvis vi kan undgå nogle indlæggelser og sygdomsforløb, det vil jo være en kæmpe succes både for den enkelte borger og for samfundet som helhed, siger borgmester Marie Stærke. 

Værktøjet skal være en støtte for medarbejderen til at skabe øget nærhed og fremme den enkelte borgers livskvalitet ved at forebygge behandlings- eller indlæggelseskrævende sygdom, herunder også at reducere akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Planen er at udbrede værktøjet til landets øvrige kommuner, når det er færdigudviklet. 

Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 02.03.21