Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til HHTE Byg ApS

Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse til HHTE Byg ApS.

24.03.21
Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse til HHTE Byg ApS til et genbrugsanlæg med betonværk på Bækgårdsvej 84 og 86, 4140 Borup.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 22. april 2021. Du klager via den nye Klageportal. Klagevejledning samt regler om gebyr for klagebehandling ligger som bilag i godkendelsen.


Kontakt Virksomhedsteam
Opdateret af Køge Kommune 24.03.21