Nyt fra Byrådets møde den 2. marts 2021

Med disse overskrifter: ”Nye frivillige initiativer ser dagens lys”, ”Nye boliger på vej til Ejby”, ”Plads til både børn og idræt i Ravnsborgområdet”, ”Nye muligheder for turisme i Køges gamle inderhavn” og ”Der er lagt en plan for fællesskabet i Køge Nord Skovby”.

02.03.21

Nye frivillige initiativer ser dagens lys

Et år med afstand og social isolation i coronaens tegn kan øge risikoen for ensomhed. Derfor igangsatte Byrådet allerede i maj sidste år en indsats, der skulle forebygge ensomhed blandt ældre borgere i Køge Kommune. Nu viser en evaluering, at indsatsen har givet en øget tryghed og har resulteret i nye stærke samarbejder mellem kommunen og frivillige foreninger. 

De borgere, der har været i en særlig sårbar situation under coronakrisen, har modtaget en håndsrækning i form af blandt andet forebyggende hjemmebesøg, hjælp til trænings- og hverdagsrehabilitering samt støtte til at komme i gang med en frivillig aktivitet. En rundringning blandt nogle af de borgere, der har været i risikogruppen, giver udtryk for, at det har givet en øget tryghed i denne sårbare tid.

- Det, som borgerne meget tydeligt har givet udtryk for er, at kontakten til de frivillige foreninger og kommunen har betydet en følelse af øget tryghed og omsorg, og at der bliver tænkt på dem, når de bor alene i denne særlige tid. Det kan være enormt sårbart pludseligt at få fjernet hele ens sociale liv, som det har været tilfældet for flere af de især ældre borgere, der bor alene. Derfor har det været vigtigt for mig, at vi hurtigt fik etableret nogle tilbud, der kunne give en ekstra håndsrækning i denne tid, siger borgmester Marie Stærke.

I rundringningen blandt nogle af de 150 borgere som har haft glæde af indsatsen, fremhæves det som meget positivt, at de får den rette støtte og viden til at fastholde et aktivt socialt liv gennem forskellige initiativer. 

Tæt samarbejde med frivillige ildsjæle 
Indsatsen har været en del af et tæt samarbejde mellem Køge Kommune og de lokale frivillige foreninger. Det har resulteret i nye tilbud til borgerne, som blandt andet ældreyoga og en ordning hvor borgeren får muligheden for at blive fulgt til en aktivitet af eget valg samt en telefontjeneste. 

Det er foreninger som Ældre Sagen, Røde Kors, Hemingway Klubben, Køge Miniby, Hjertefitness, Køge Bugt Gymnastikforening med flere, der har ydet en ekstra indsats under coronakrisen.

- Ensomhedsindsatsen har i høj grad været drevet af et godt gensidigt samarbejde mellem Køge Kommune og de lokale frivillige foreninger og ildsjæle. De har i dén grad tænkt kreativt og løftet en opgave, der har haft en enorm betydning for dem, der pludseligt har siddet afskærmet fra omverden, siger borgmester Marie Stærke. 


Det gode samarbejde har resulteret i nye tilbud til borgerne som blandt andet: 
 • Aftale med Røde Kors om etablering af "Følgeskab til fællesskab"
  Frivillige og borgere i risikogruppen kan følges til en aktivitet – Denne aktivitet er suppleret af en telefontjeneste, hvor det er muligt at tale med en frivillig.

 • Dialog og aftale med Ældre Sagen
  Nye aktiviteter såsom stolegymnastik og hjemmestole-motion, videndeling om puljer til nye aktiviteter, støtte til at udbrede kendskab til Ældre Sagens aktiviteter, nye aktiviteter såsom stolegymnastik og hjemmestole-motion.

 • Dialog med Seniorrådet
  Iværksættelse af ældre-yoga og bedre information om aktiviteter i nærmiljøet.

Nedlukningen har påvirket mange aktiviteter, og derfor også muligheden for at støtte borgere til aktive og sociale aktiviteter. Derfor har brugen af telefonopkald og virtuel træning også været en stor del af Køge Kommunes indsats mod ensomhed. 
Der blev i maj 2020 afsat 1 mio. kr. til ensomhedsindsatsten, hvoraf der ved udgangen af december 2020 var uforbrugte midler på 89.000 kr. i projektet, som derfor tilbageføres til kommunens kassebeholdning.


Nye boliger på vej til Ejby 

En tidligere skolegrund i Ejby er blevet solgt og borgere, der gerne vil bo i Ejby, kan se frem til et forslag til en lokalplan med grønne områder og nye rækkehuse med plads til både den lille familie og parret uden børn. På dagens byrådsmøde blev forslag til lokalplan 1097 nemlig sendt i offentlig høring over de næste fire uger, hvor alle kan komme med input til lokalplanen for nye boliger på Skovvang og Degnegyden i Ejby. 


- Køge Kommune er heldigvis et mangfoldigt sted med mange forskellige familiesammensætninger og mange små lokalsamfund. Denne sammensætning skal afspejles i de boliger, der skyder op rundt omkring. I Ejby kan et mindre rækkehus tæt på skole og idrætsfaciliteter være oplagte til den lille familie, lige såvel som det kan passe til det ældre par, hvor børnene ikke længere bor hjemme, og hvor der derfor ikke er behov for mange kvadratmeter, siger borgmester Marie Stærke.

De nye bygninger opføres der, hvor Ejby Lilleskole og SFO tidligere har ligget. Hele lokalplanen tager højde for den eksisterende arkitektur i området, hvilket blandt andet betyder, at husene ikke bygges højere end i 1 ½ etage for at bevare et samlet udtryk i området.

Lokalplanen sikrer desuden, at der oprettes fælles friarealer til leg og ophold, som samtidigt kan benyttes som vejrsikring ved voldsom nedbør.
Der planlægges et digitalt borgermøde den 15. marts 2021, og der meldes nærmere ud om dette på koege.dk


Plads til både børn og idræt i Ravnsborgområdet

En kommende fornyelse af Ravnsborgområde i Køge ligger nu fast, efter Byrådet på dagens møde godkendte lokalplanen for udviklingen af området. Beboere i området og brugere af hallen kan se frem til en ny daginstitution samt en gymnastikhal og måske en idrætssal yderligere som tilbygning til den eksisterende springgymnastikhal ved Ravnsborg. 

Ravnsborghallen har lagt hus til mange forskellige former for arrangementer og idrætsaktiviteter gennem tiden, og alt lige fra springgymnastik til bingo dyrkes i hallens lokaler. Gymnastikforeningen Køge Bugt har oplevet en stigende efterspørgsel på foreningens springcenter, der ligger i forlængelse af Ravnsborghallen, og foreningen ønsker derfor at udvide lokalerne yderligere til foreningens aktiviteter. 

Derudover vokser Køge Kommunes befolkning, og der er et behov for en ny integreret daginstitution i den sydlige del af Køge. Befolkningsprognoserne for Køge Kommune frem mod 2032 peger nemlig på, at der kommer tilflyttere - i alle aldre - til de mange nye boliger, som skyder op i Køge Kommune. Derudover forventes det også, at der bliver plus på fødselsbalancen i Køge Kommune fremadrettet. Ravnsborgområdet bliver derfor et sted med både boldspil og barnelatter, når byggeriet står færdigt. 

- Planerne for Ravnsborgområdet fortæller en historie om et voksende og mere aktivt Køge Kommune. Vi har brug for en ny daginstitution, fordi vi i de kommende år forventer at få flere af de helt små Køge-borgere. Derudover har Gymnastikforeningen oplevet en stigende interesse for springgymnastikken. Det vidner om flere, der ønsker at komme op af sofaen og i gang med motionen - en god udvikling, som jeg glæder mig til at følge, siger borgmester Marie Stærke.

Lokalplanen har været i offentlig høring, der blandt andet resulterede i, at planerne om et omkringliggende stisystem blev droppet. Lokalplanen giver også mulighed for en mindre udvidelse af Ravnsborghallen. 


Nye muligheder for turisme i Køges gamle inderhavn

Flere og flere har fået øjnene op for den side af Køge, der vender mod havet, og mulighederne, for at lystbåde kan lægge til i Køges gamle Havn, skal være en mulighed for fremtiden.

- Køge by er et populært udflugtssted for både Køge Kommunes borgere og besøgende udefra, hvoraf nogle heldigvis gerne vil besøge os ad vandvejen. Havet og havnen er en vigtig del af vores identitet, og så er det historisk set en vigtig del af vores handelsliv. Den gamle havn byder på en helt særlig stemning, som er de færreste byer forundt, og derfor skal den også prioriteres, siger borgmester Marie Stærke.

Det blev på dagens byrådsmøde besluttet – nu efter at den samlede finansiering er fremskaffet - at igangsætte arbejdet med at skabe nye muligheder for tilsejling af lystbåde i sommerhalvåret i den gamle inderhavn - også kaldet ”Slipset”.

- Ved at åbne for lystbåde i vandkanten, skaber vi mere liv i havnen. Det gavner ikke kun restauranterne og serveringsstederne ved havnen, det smitter også af på byens butikker, hvilket i sidste ende gavner os alle sammen, siger borgmester Marie Stærke.

Planen er at anlægge en flydebro med 25-30 lystbådepladser, der giver besøgende mulighed for at lægge til i havnen i nogle få timer eller med et begrænset antal overnatninger. Første skridt i arbejdet mod en mere besøgt havn er at gå i dialog med havnens erhvervsdrivende og naboer, før en lokalplan udarbejdes og sendes i høring. 

Samlet set forventes udviklingen af Slipset at koste 1,5 mio. kr. som finansieres af Køge Kommunes og private donationer.


Der er lagt en plan for fællesskabet i Køge Nord Skovby

Det er ikke kun veje og huse, der binder en bydel sammen. Det er i høj grad også fællesskaber og fritidsaktiviteter. Derfor har byrådet på dagens møde bevilget 5 mio. kr. til realiseringen af en ny idræts-, fritids- og kulturplan for den nye bydel Skovby i Køge Nord. 

Planen arbejder blandt andet med muligheden for kvarterhus, aktivitets- og opholdsstier, fællesshaver, legepladser og meget mere.

- Et godt hjem bliver meget ofte skabt af gode naboer og fællesskab. Vi har lagt en plan frem her, som danner rammerne for en bæredygtig bydel rig på kultur, idræt og fællesskab, og jeg glæder mig til at opdage Skovby-kulturen i takt med, at, den tager form. Samtidig er der grund til at ønske de kommende Skovby-boere tillykke med en beliggenhed helt i top – de kan se frem til at lægge løberuten i skoven, til at klare indkøbene i Køges hyggelige butikker og til nemt at kunne at tage toget til- og fra arbejde, siger borgmester Marie Stærke.

Køge Nord Skovby er en bydel omkranset af skov og natur. De 1.600 boliger, der på sigt skyder op, får udover natur i baghaven den arkitekttegnede Køge Nord station lige om hjørnet, der gør vejen til Køge by, kort.


I planen indgår blandt andet visioner om at skabe:

 • En grøn boligby. En bæredygtig bydel i nærheden af skoven. 

 • Byrum fyldt med idræt og kultur. Kvarterhuset bliver bydelens mødested, der danner rammen om kunstprojekter, koncerter, workshops, foredrag med videre. Køge Nord Skovby kommer til at indeholde byrum, der kan ændre form over tid. Det bliver beboerne, der kommer til at præge hvilke kulturoplevelser og byrum, der med tiden skal vokse op.
   
 • Aktive landskaber til et rigt fritidsliv. Boligklynger, byrum og landskab bindes sammen af aktiviteter og bevægelse. Bevægelse, leg, idræt, dyrkning af grøntsager og dyrehold danner ramme om de fællesskaber, som opstår i området.

 • Bæredygtig bydel. Både i og mellem boligklyngerne skabes bynatur. Det sker fx gennem synligt vandkredsløb, hvor regnvandet bidrager rekreativt. Ny beplantning skaber sammenhæng til skoven, så boligområdet opleves grønt fra start, ligesom boligstrukturen understøtter kollektiv trafik og cyklisme.  

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 11. januar 2021 idræts-, fritids- og kulturplanen for Køge Nord og i forlængelse heraf, blev der lagt en handleplan for de kommende tiltag i den nye bydel.

Idræts-, Fritids- og Kulturplanens tiltag er i ikke-prioriteret rækkefølge:
 • Aktivering af støjvolden, hvor mulighederne for at skabe rum til fx bevægelse og leg udnyttes
 • Aktivitets- og oplevelsesstier
 • Madskoven, hvor man kan sanke urter
 • Klimafestival i Køge Nord
 • Fælleshaver
 • Natur- og byggelegeplads
 • Græsningslaug
 • Fælles bålplads
 • Aktive byrum og landskaber
 • Kvarterhus - bydelens mødested


Pressekontakt: Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000Opdateret af Køge Kommune 02.03.21