Offentlig høring af konkret forslag til udpegning af beskyttede sten- og jorddiger

Den 7. juni 2018 vedtog Klima- og Planudvalget jf. Digebekendtgørelsen at støtte, at der blev foretaget en konkret registrering af de beskyttede sten- og jorddiger, i samtlige af kommunens sogne. Udpegningen er foretaget af Museum Sydøstdanmark.

02.03.21

De udpegede digestrækninger er nu blevet konkret vurderet på baggrund af digernes kulturhistoriske betydning og faktiske beliggenhed i forhold til den hidtidige udpegning efter signaturer på ældre kort. Derved bliver den fremtidige administration af de beskyttede diger nu hurtigere og bedre begrundet. 

Se høringsmaterialet og det nye forslag med alle beskyttede digestrækninger i kommunen her.


Sten- og jorddiger har fra 1992 været beskyttet mod nedlæggelse, gennembrud og lignende ændringer med Museumslovens § 29a.

Du har muligvis ikke tidligere været opmærksom på, at der er beskyttede sten- og jorddiger på din ejendom, fordi de som regel ligger i matrikulære skel, man ikke har behov for at ændre i. De kan i dag også være skredet ud og faldet sammen, og der er måske kun meget lidt tilbage at se i terrænet i dag.

Efter høringsperioden og behandling af de indkomne bemærkninger vil den endelige udpegning af beskyttede sten- og jorddiger ligeledes blive vist her på kommunens hjemmeside. Klagemulighed over dette forslag vil fremgå af opslaget.
Kontakt Natur
Opdateret af Natur 02.03.21