Digitalt borgermøde om omfartsvej øst om Borup

Torsdag den 25. marts 2021 inviteres til digitalt borgermøde om omfartsvej øst om Borup, hvor dispositionsforslag vil blive drøftet.

15.03.21

Det præcise tidspunkt for borgermødet, samt den endelig dagsorden og link til mødet vil blive offentliggjort på koege.dk senest en uge før mødet. 

Der vil samtidig blive offentliggjort svar på en række spørgsmål, som interesserede naboer og borgere har stillet til projektet indenfor det sidste ½ års tid.

Dispositionsforslag

Dispositionsforslaget for en fremtidig omfartsvej øst om Borup er udarbejdet af Ingeniørfirmaet NIRAS, for Køge Kommune:

Se dispositionsforslaget her.

Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 15.03.21