Deadline: Søg tilskud og lokaler (sæsonbooking) senest 7. marts 2021

04.03.21

Søg om sæsonbooking af lokaler - senest 7. marts

Frem til 7. marts er der er åben for booking af lokaler for sæson 2021/2022. Du skal søge via EG On. Du kan forvente at få svar på din sæsonbooking senest 1. juni 2021.

Søg om tilskud - helst inden 7. marts men senest 22. marts

Du kan også ansøge om aktivitetstilskud, kursustilskud og lokaletilskud via EG On. Du finder ansøgningsskemaer nede i højre hjørne på din foreningsforside.

Fordel ved at søge inden 7. marts

Fristen for ansøgning om tilskud skal overholdes, da din forening ellers kan miste retten til tilskud og allerede udbetalte lokaleskud vil blive opkrævet.

Eksempel på Kultur og Idræts behandling af indkomne ansøgninger om aktivitetstilskud:

  • Ansøgninger der indkommer senest 7. marts imødekommes med 100%
  • Ansøgninger der indkommer i perioden 8. – 22. marts imødekommes med 70%
  • Ansøgninger der indkommer efter den 22. marts imødekommes ikke 

Indsend erklæring om indhentelse af børneattest

Du skal indsende erklæring om indhentelse af børneattest inden du kan søge om sæsonbooking og tilskud.

Læs mere om erklæringen og om hvordan du indsender den.

Vedr. mails fra EG ON

Vær opmærksom på at automails fra EG kan ryge i dit spam-filter. F.eks. i forbindelse med generering af nye passwords. Administrator i foreningen skal enten have nyt password af anden administrator i foreningen eller hos Kultur og Idræt. Tlf.: 56 67 67 67 eller .

Kontakt Kultur og Idræt
Opdateret af Køge Kommune 04.03.21