Udledningstilladelse for regnvand fra Arctic Kaj 12

Køge Kommune giver hermed Køge Havn A/S tilladelse til udledning af tag- og overfladevand ved Arctic Kaj, Unit Terminalen til Køge Havn og Køge Bugt, uforsinket, fordi havnen ikke kan overbelastes hydraulisk af regnvandsudledningerne.

02.03.21
Udledningstilladelse for regnvand fra Arctic Kaj 12 og UNIT Terminalen på Køge Havn. 

Privat udledning af regnvand til havnebassin.
Der er fire ugers klagemulighed over afgørelsen til og med d. 29. marts 2021.03.02 Klagevejledning findes i afgørelsen.

Hent afgørelsen her


Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 02.03.21