30-årig indvindingstilladelse til Stubberup Vandværk

Køge Kommune har den 8. april 2021 givet en ny 30 årig tilladelse til vandindvinding til Stubberup Vandværk.

12.04.21

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages af alle, der har en individuel interesse i sagen. 
Afgørelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest den 11. maj 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 12.04.21