Boretilladelse til 10 stk. A-boringer

Boretilladelse til 10 stk. A-boringer til geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af nyt vandværk ved Regnemark.

26.04.21

Du kan læse boretilladelsen her.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, og Danmarks Naturfredningsforening og organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber d. 17. maj 2021.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 26.04.21