Nyt om håndtering af lokale smitteudbrud med Covid-19

29.04.21

Som en del af udmøntningen af Regeringens rammeaftale fra 22. marts 2021, er der udarbejdet en model for lokale nedlukninger. Modellen giver mulighed for hurtige og effektive lokale nedlukninger af skoler og uddannelsesinstitutioner samt nedlukning af lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Hvornår skal en kommune lokalt lukke kultur-, idræts-, fritids- og foreningslokaliteter ned?

Kommunalbestyrelsen skal meddele påbud om nedlukning af lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, hvis følgende gælder:

 

På kommuneniveau:
Kommuner skal nedlukke ved 200 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret).

På sogneniveau:
Sogne i en kommune skal nedlukke, hvis følgende tre parametre er opfyldt:

  1. Incidensen i et sogn i de seneste syv dage er mindst 400 smittede med Covid-19 pr. 100.000 indbyggere,
  2. Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med Covid-19,
  3. Positivprocenten på testresultater med Covid-19 er mindst 2%.

Hvornår kan et sogn genåbne sine kultur-, idræts-, fritids- og foreningslokaliteter?

Når sognet i syv dage i træk er under niveau på ét af de tre parametre for nedlukning, er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal godkende en genåbning.

Hvad sker der i tilfælde af et sogn bliver nedlukket?

Køge Kommune har udarbejdet en aktionsplan for kontakt til lokaliteter på sogneplan. Planen indebærer bl.a. at kommunen så vidt mulig retter henvendelse til lokaliteter/foreninger i det pågældende sogn pr. mail, sms eller telefon, samt orienterer herom på kommunens hjemmeside og sociale medier.

Under en eventuel nedlukning vil kommunen også løbende informere lokaliteterne om status på nedlukningen, så de ved om sognet nærmer sig genoplukning.

Opdateret af Køge Kommune 29.04.21