Miljøtilsynsplan 2021-2024

Køge Kommune har vedtaget en ny Miljøtilsynsplan for perioden 2021-2024.

09.04.21

Køge Kommunes Miljøafdeling har udarbejdet en ny 4-årig miljøtilsynsplan i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn. Planen har været i offentlig høring i 4 uger og kommunen har ikke modtaget bemærkninger. Planen vedtages uden ændringer.

Miljøtilsynsplanen vedrører de tilsynspligtige virksomheder og landbrug der er lokaliseret i kommunen. Du kan læse Miljøtilsynsplan 2021-2024 her.

Miljøtilsynsplanen redegør for kommunens overordnede tilsynsindsats og prioritering af miljøemner, jf. lovkrav og de natur- og miljømæssige interesser i kommunen. 

Miljøtilsyn vedrører mange forskellige forureningstyper, f.eks. støj, spildevand, luftforurening, kemikalier og affald. Miljøtilsynene er et vigtigt led i reguleringen af virksomheders miljøforhold og er med til at  sikre imod forurening og gene over for sårbare områdetyper såsom boligområder og beskyttet natur.

Ved evt. spørgsmål til miljøtilsynsplanen eller andre miljøemner, er man velkommen til at kontakte Miljøafdelingen på tlf. 56 67 67 67 og mail eller Virksomhedsteamet på tlf. 56 67 25 00 (samme mailadresse).


Opdateret af Køge Kommune 09.04.21