Tilladelse til genbrug af filterskyllevand hos Køge Vandværk

Køge Kommune meddeler tilladelse efter Vandforsyningsloven til at Køge Vandværk v/KLAR Forsyning.

12.04.21

Køge Kommune meddeler tilladelse efter Vandforsyningslovens § 21 til at Køge Vandværk v/KLAR Forsyning kan genbruge filterskyllevandet og permanent behandle det rensede filterskyllevand med UV- bestråling.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Fristen for indsendelse af klage er den 11. maj 2021. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.


Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 12.04.21