Ændret praksis for tildeling af aktivitetstilskud for 2021

20.05.21

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde d. 3. maj at ændre fordeling af aktivitetstilskud for 2021 til folkeoplysende foreninger. Ændringen baseres på følgende:

  • Alle foreninger fastholder som minimum deres aktivitetstilskud svarende til 2020 niveau, i 2021
  • De foreninger, som har haft en positiv udvikling i deres medlemssammensætning i 2020 vil få øget deres aktivitetstilskud i 2021.

Det betyder, at alle foreninger bliver stillet bedst muligt, selvom en forening måtte have haft et fald i antallet af medlemmer og en ugunstig påvirkning af medlemssammensætning som følge af covid-19 og corona-restriktionerne.

Læs hele sagen på koege.dk

Opdateret af Køge Kommune 20.05.21