Visionsaftale for Bevæg dig for livet

27.05.21

Nu er der udarbejdet et udkast til en visionsaftale for Bevæg dig for Livet i tæt parløb med DIF og DGI. 

Se udkastet på koege.dk

Aftalen bliver præsenteret for alle politiske fagudvalg ultimo juni og byrådet den 22. juni. 

Du vil se, at aftalen er meget overordnet. Fokusområderne for målgrupper og rammevilkår skal udvælges, prioriteres og konkretiseres til handlinger senere i forløbet bl.a. gennem en workshop i efteråret 2021. 

Kommende workshop/arbejdsgruppe

Fortsæt med at være en del af Bevæg dig for livet og hold øje med foreningsnyt og dagspressen, hvor vi inviterer til workshop og/eller arbejdsgrupper i det tidlige efterår.

Tak til foreningslivet 

TAK for deltagelse og tilbagemeldinger blandt andet fra workshop den 8. februar 2021, som er blevet brugt til visionsaftalen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræts projektleder Lina Johansen på tlf. 20 15 98 03 eller på

Opdateret af Køge Kommune 07.06.21