Forslag til lokalplan 1061 - Herfølge Kohave, boligområde. - OBS ny dato!

Der har desværre sneget sig en fejl ind i annonceringen af borgermødet - der afholdes borgermøde den 24. juni (ikke maj) 2021 kl. 19-20. Mødet forventes afholdt digitalt og annonceres her på Køge Kommunes hjemmeside.

21.05.21
Kontakt Plan Byg og Miljø
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 21.05.21