Yderligere genåbning af foreningsområdet pr. 6. maj

06.05.21
Størstedelen af Folketingets partier har indgået en aftale om udmøntningen af genåbningen af samfundet den 6. maj. Som følge af aftalen bliver det blandt andet muligt for voksne, at dyrke ikke-kontaktsport og gå i fitnesscenter mod fremvisning af coronapas. Aftalen giver også børn og unge samt ældre over 70 år bedre muligheder for at dyrke idræt end hidtil.

Tiltag ved genåbningen pr. 6. maj

Uddrag fra Kulturministeriets pressemeddelelse om genåbningen: 'Fakta om aftalen på Kulturministeriets område:

  • Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.
  • Der åbnes endvidere for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.
  • Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet. Myndighederne vil i samarbejde med aktørerne i sektorpartnerskabet finde en model, der vil fremgå af retningslinjerne for sektorpartnerskabet.
  • Sommerlejre, spejderlejre og lignende kan holdes to uger efter første vaccinationsstik til +50-årige, dog med højst 500 deltagere.'

Læs hele pressemeddelesen på Kulturministeriets hjemmeside

Læs mere

Læs mere om diverse tiltag og retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

Opdateret af Køge Kommune 06.05.21