Fornyet indvindingstilladelse til grundvand på Gartneriet Toftegård

Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 10.000 m3/år til virksomheden Gartneriet Toftegård på Højskolevej 5, 4681 Herfølge.

31.05.21
Tilladelsens varighed er 15 år. Tilladelsen giver gartneriet mulighed for fortsat at indvinde den mængde grundvand, som der tidligere har været tilladelse til at indvinde.  

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages af alle, der har individuel interesse i sagen, til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d.  28. juni 2021.
Klagevejledning fremgår af tilladelsen. 


Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 31.05.21