Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Gartneriet Regnemark

Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 23.000 m3/år til Gartneriet Regnemark på Langagervej 12, 4140 Borup.

31.05.21

Tilladelsens varighed er 15 år. Tilladelsen giver gartneriet mulighed for fortsat at indvinde grundvand til vanding af spiselige afgrøder i drivhus samt til privat husholdning. Dog er den tilladte mængde reduceret ift. den tidligere tilladte indvindingsmængde, med henvisning til gartneriets anden vandforsyning. 

Du kan læse afgørelsen her.


Afgørelsen kan påklages af alle, der har individuel interesse i sagen, til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d.  28. juni 2021.
Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 31.05.21