Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Lidemarksvej 51B

Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 1.000 m3/år til et privat gartneri beliggende på Lidemarksvej 51B, 4681 Herfølge.

31.05.21

Tilladelsens varighed er 15 år. Tilladelsen giver gartneriet mulighed for fortsat at indvinde grundvand til gartneri og til privat vandforsyning i en husholdning.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages af alle, der har individuel interesse i sagen, til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d.  28. juni 2021.
Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 31.05.21