Fornyet indvindingstilladelse til grundvand til Lidemarksvej 55A

Køge Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand på 2.500 m3/år til Fuglsangsgården på Lidemarksvej 55A, 4681 Herfølge.

31.05.21

Tilladelsens varighed er 15 år. Tilladelsen giver Fuglsangsgård mulighed for at indvinde 2.500 m3 grundvand årligt til hestehold og husholdningsbrug.

Du kan læse afgørelsen her.

Afgørelsen kan påklages af alle, der har individuel interesse i sagen, til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d.  28. juni 2021.
Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Kontakt Grundvand
Opdateret af Køge Kommune 31.05.21