Yderligere genåbning af kultur- og idrætslivet (om mundbind og coronapas)

10.06.21

Regeringen og aftalepartierne har som opfølgning på 'Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021' samt den seneste aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021 netop indgået en ny aftale om genåbning.

Med den netop indgåede aftale er der nu lagt en plan for udfasning af alle restriktioner indført som led i håndteringen af COVID-19, der i dag gælder i Danmark. Det betyder, at alle restriktioner gradvist vil blive udfaset hen over de kommende måneder, og fra 1. september 2021 vil alle restriktioner – undtagen i nattelivet samt i forbindelse med udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere, indendørs stående arrangementer og rejser til og fra Danmark, være ophævet.

Aktuelt for kultur- og idrætslivet

Uddrag fra Justitsministeriets pressemeddelelse:

'Krav om at bære mundbind eller visir udfases den 14. juni 2021 på alle områder undtagen for stående passager i den kollektive transport mv. Mundbind og visir udfases helt den 1. september 2021.

Udfasningen af coronapasset vil begynde den 14. juni 2021 de steder, hvor der er mindst smitterisiko, bl.a. på biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning. Derefter sker der en gradvis udfasning af kravet om coronapas på de steder, hvor der er større smitterisiko, hen imod den 1. september 2021, hvor kravet bortfalder – bortset fra i nattelivet, ved udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere og ved indendørs stående arrangementer.'

Fra 'Aftale om yderligere udfasning af restriktioner' Tabel 1:

Coronaspas forventes udfaset ved indendørs idræt fra 1. august 2021.

Læs mere

Vi følger op på den yderligere udfasning af restriktioner i kultur- og idrætslivet i næste uge.

Læs i mellemtiden pressemeddelelse fra Justitsministeriet og 'Aftalen for yderligere udfasning af restriktioner.'

Opdateret af Køge Kommune 10.06.21