Fordeling af aktivitets- og kursustilskud 2021

10.06.21

Aktivitets- og kursustilskud for 2021

Se fordeling af aktivitetstilskud 2021.

Se fordeling af kursustilskud 2021.

Se tidligere års fordeling på koege.dk under 'Tilskud til folkeoplysende foreninger.

Beregning af aktivitetstilskud

Som vedtaget på Kultur- og Idrætsudvalget d. 3. maj 2021 beregnes aktivitetstilksud anderledes i år. Kultur- og Idrætsudvalget har godkendt, at fordeling af aktivitetstilskud baseres på følgende grundlag:

  • Alle foreninger fastholder som minimum deres aktivitetstilskud svarende til 2020 niveau, i 2021
  • De foreninger, som har haft en positiv udvikling i deres medlemssammensætning i 2020 vil få øget deres aktivitetstilskud i 2021.

Udbetaling af tilskud

I kan få udbetalt jeres aktivitets- og kursustilskud, når I har indsendt jeres regnskab samt en revisionserklæring og en bestyrelseserklæring.

Find erklæringerne på koege.dk under foreningsregnskaber 

Indsend regnskab inden 1. september

Regnskab skal indsendes inden 1. september 2021. Regnskabet skal være godkendt og underskrevet på generalforsamling. Bemærk - foto med regnskab kan ikke bruges ej heller underskrift i pdf. Regnskabet skal sendes som indscannet pdf eller pr. post. 

Kontakt

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Kultur og Idræt på eller 56 67 67 67.

Opdateret af Køge Kommune 10.06.21