Ansøg Kulturministeriets genstartspuljer inden 14. juni

10.06.21

Fire ud af fem af Kulturministeriets genstartspuljer kan søges af kultur- og idrætslivet. Den sidste pulje er kun for kommuner.

Se oversigten nedenfor og ansøg via Kulturministeriets hjemmeside.

Frist for ansøgninger til statens genstartspuljer

Der kan søges løbende indtil puljernes midler er opbrugt. Puljerne lukker for ansøgninger den 14. juni 2021, kl. 23.59.

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Læs mere om pulje 1

Pulje 2: Tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Puljen har til formål at støtte til omkostninger til digitale tiltag, der gør kultur- og idrætsaktiviteter tilgængelige for en bredere målgruppe i takt med, at kultur- og idrætslivet åbner igen. Aktiviteten skal finde sted i 2021.
Læs mere om pulje 2

Pulje 3: Aktiviteter for vækstlagets aktører

Puljen har til formål at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling og eksponering, samt støtte aktiviteter for og af vækstlaget. Puljen kan søges af både nyetablerede kunstnere og atleter/idrætstalenter i begyndelsen af deres karriere inden for enten kunst eller idræt samt institutioner, der vil arrangere aktiviteter for vækstlaget.

Læs mere om pulje 3

Pulje 4: Nye formater i det offentlige rum

Puljen har til formål at støtte projekter arrangeret af kultur- eller idrætsforeninger mv., der vil udvikle og afprøve nye formater for aktiviteter i det offentlige rum i samarbejde med en anden forening eller institution på tværs af sektorer eller andet. Aktiviteterne skal foregå inden udgangen af 2021.

Læs mere om pulje 4

Opdateret af Køge Kommune 10.06.21