Bjæverskovvandløbet - åbning af 1 km rørlagt stræk - 4 ugers høring

Bjæverskovvandløbets rørlagte strækning mellem Skovbohallens boldbaner og Håndværkerhotellet på Krogen 15b, ønskes åbnet i et tracé langs et nord-sydgående læhegn på vestsiden af Kildebjerg Tofter og -Agre.

18.06.21

Projektet er i høring i 4 uger fra fredag den 18. juni 2021 til fredag den 16. juli 2021.

Du kan læse projektbeskrivelsen her.

Indsigelser eller bemærkninger til projektet kan indsendes i høringsperioden mærket ”Høring af åbning af Bjæverskovvandløbet” til Køge Kommune, Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller sendes til .

Kontakt Natur
Opdateret af Køge Kommune 18.06.21