Frist for aflevering af de folkeoplysende foreningers regnskab rykkes til 1. september

10.06.21

Kultur- og Idrætsudvalget har på møde d. 3. maj 2021 netop besluttet, at udsætte fristen for aflevering af de folkeoplysende foreninger og aftenskolers regnskab for 2020 fra 1. juni 2021 til 1. september 2021.

Dette skyldes det aktuelle forsamlingsforbud under Covid-19, der på nuværende tidspunkt ikke gør det muligt for alle foreninger, at afholde den årlige generalforsamling inden 1. juni 2021. Det er på generalforsamlingerne regnskaberne godkendes og efterfølgende kan indsendes til forvaltningen med henblik på udbetaling af aktivitets- og kursustilskud for de folkeoplysende foreninger.

Udbetaling aconto ved behov

En konsekvens af at rykke deadline for aflevering af regnskaber er, at foreningerne modtager deres aktivitets- og kursustilskud senere. Kultur- og Idrætsudvalget har derfor besluttet, at forvaltningen kan udbetale 50 % af årets aktivitets- og kursustilskud som a conto udbetaling, til de foreninger som måtte have behov for likviditet. 

Læs mere

Læs hele sagen og resten af referatet fra Kultur- og Idrætsudvalgsmødet d. 3. maj på koege.dk

Opdateret af Køge Kommune 10.06.21