Invitation til borgermøde

Køge Kommune har sendt forslag til lokalplan 1061 – Herfølge Kohave, boligområde i offentlig høring. Høringen forløber i perioden 1. juni – 16. august 2021.

16.06.21

Digitalt borgermøde den 24. juni 2021 kl. 19-21.

Lokalplan 1061 giver mulighed for opførelse af ca. 100 boliger som åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse udlagt i landskabelige omgivelser. Samtidig planlægges der for klimavenlige opholdsarealer med stor biodiversitet i naturligt terræn. 

På borgermødet præsenteres lokalplanforslaget, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Lokalplanforslaget kan ses her (pdf åbner direkte fra plandata.dk).

Alle interesserede er velkomne!

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding senest den 24. juni kl. 16.00 2021 til mrk. ”Tilmelding til borgermøde”

Ved tilmelding kan du evt. oplyse, om der er særlige temaer, som ønskes belyst på borgermødet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Helle Frederiksen, , tlf. 9116 9420, eller ,

Praktiske oplysninger 

Borgermødet vil foregå som et Microsoft Teams møde.

Når vi har modtaget jeres tilmeldinger med navn og mailadresse, sender vi en Teams-mødeindkaldelse til de tilmeldte. 

De tilmeldte anmodes om at acceptere mødeindkaldelsen, så vi kan se, hvem der deltager i mødet.

Trin for Trin-guide

Har du ikke Microsoft Teams app’en? Du kan stadig deltage i et Microsoft Teams møde.

 1. Tilmeld dig mødet ved at skrive en mail (oplysninger ovenfor)
 2. I mail-invitationen skal du vælge "Klik her for at deltage i mødet".
 3. Nu har du to muligheder
  1. Download Windows App
  2. Deltag på internettet (vælg denne, hvis du let og hurtigt vil deltage i mødet)
 4. Skriv dit navn i feltet
 5. Vælg at deltage med/uden lyd og video
 6. Væg "Deltag nu"
 7. Du vil nu være i venteposition i lobby'en. Vent til du bliver inviteret ind i mødet.
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 16.06.21