Køge Kommune styrker sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

Køge Kommune har siden efteråret 2018 været en del af Socialstyrelsens Taskforce-forløb på børnehandicapområdet. Nu viser den afsluttende statusrapport, at kommunen er godt på vej med at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

07.06.21
Forældre til børn og unge med handicap i Køge Kommune skal have en kvalificeret sagsbehandling og en klar kommunikation samt dialog med forvaltningen. Dette var en del af baggrunden for, at Køge Kommunes Familiecenter i juni 2018 indgik i et samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce om først et analyseforløb og senere et udviklingsforløb. 

Det samlede forløb er nu afsluttet med en afsluttende statusrapport fra Socialstyrelsen, som generelt set viser en god udvikling i kvaliteten af sagsbehandlingen. Tiltag som fremhæves i statusrapporten, er b.la.:

  • At kommunen har implementeret handicapudredningsværktøjet i sagsbehandlingen, som er en systematisk metode til at foretage målgruppevurdering
  • At kommunen har fået en mere systematisk tilgang til at sikre helhedsvurdering i sagerne
  • At kommunen har etableret en fast praksis for at foretage opfølgning. Hvor Ankestyrelsen i 2018 så flere eksempler på sager, hvor der manglede oplysninger om opfølgning, ses der ikke eksempler på dette i 2021
En del af det materiale, som kommunen har udviklet i forbindelse med Taskforce-forløbet indgår nu i Socialstyrelsens materialesamling til inspiration for andre kommuner. Det er f.eks. materiale som arbejdsgangsbeskrivelser, brevskabeloner m.m. 

Rapporten viser dog også, at Køge Kommune fortsat skal have opmærksomhed på implementering af de igangsatte tiltag, som understøtter kvaliteten i sagsbehandlingen. Herunder bl.a. på overholdelse af kommunens interne tidsfrister og tilstrækkelig inddragelse af forældre og barn i sagsbehandlingen. 
Køge Kommunes netop vedtagne handicappolitik anses af Taskforcen som et konstruktivt tiltag i styrkelsen af sagsbehandlingen. 


- Jeg er meget tilfreds med deltagelsen i Socialstyrelsens Taskforce-forløb på børnehandicapområdet. Vi har i løbet af forløbet styrket kvaliteten i sagsbehandlingen, hvilket den afsluttende statusrapport også viser. Vi vil fastholde og styrke de gode tiltag, vi har opnået og vi vil også fremadrettet arbejde målrettet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen siger formand for Børneudvalget, Pernille Sylvest.Køge Kommune vurderer overordnet set, at Taskforce-udviklingsforløbet ikke alene har styrket børnehandicapområdet, men også haft en positiv afsmittende effekt på det sociale børne- og ungeområde. Kommunen vil arbejde videre med de afsluttende anbefalinger fra Socialstyrelsens Taskforce.   


Pressekontakt: Formand for Børneudvalget, Pernille Sylvest, tlf.: 60 70 37 03

Opdateret af Køge Kommune 07.06.21