Referat fra Kultur- og Idrætsrådsmøde d. 20. maj 2021

10.06.21

Kultur- og Idrætsrådet holdt møde d. 20. maj 2021. På mødet drøftede rådet bl.a. fremadrettede tiltag.

Læs referat fra Kultur- og Idrætsrådets møde.

Opdateret af Køge Kommune 10.06.21