Gode skoler - Køges fremtid

Er der et godt naboskab i kvarteret, hvor er nærmeste indkøbsmulighed og hvilke skoler ligger tæt på? Der er mange ting at overveje, når der skal købes bolig et nyt sted. Derfor har Køge Kommune udarbejdet hæftet ”Gode skoler – Køges fremtid”, som nu ligger hos alle ejendomsmæglere i kommunen. Her kan potentielle tilflyttere læse om Køge Kommunes skoletilbud og fremtidige visioner for folkeskolerne i Køge.

09.07.21
Det er ingen hemmelighed, at mange ser mod Køge Kommune, når kvadratmeterne er blevet for små og der skal købes ny bolig. Befolkningsprognosen for årene 2021 til 2033 viser at indbyggertallet i kommunen forventes at stige med 8,6 procent i årene 2021-2033., hvilket er det dobbelte i forhold til gennemsnittet i danske kommuner generelt. Det er rundt regnet 5.000 flere borgere end vi er i dag og mange af dem, er børnefamilier, der kommer hertil. 

Køge Kommune har sidste år udarbejdet er hæfte med politisk vedtagne visioner for folkeskolerne og en præsentation af hver skole. Hæftet hedder ”Gode skoler – Køges fremtid” og er delt ud til alle skolerne, og både ansatte og forældre har været med i processen.

Fordi interessen for Køge Kommunes skolevæsen er stor blandt tilflyttere og mulige tilflyttere, har Køge Kommune været rundt med hæftet til alle 19 ejendomsmæglere i kommunen. Hæftet kan nemlig også bruges som en kilde til information for de købere, der har skolesøgende børn, der har købt - eller overvejer at købe bolig i Køge Kommune. 

- Jeg er meget stolt over den gode vision for folkeskolerne i Køge og over skolernes præsentation af deres egen profil. Jeg kunne personligt ikke forestille mig et bedre sted at vokse op, få venskaber for livet og have min skolegang, end i Køge Kommune. Det er dejligt at det lille hæfte nu ligger hos ejendomsmæglerne, så nye borgere kan se, hvad Køges folkeskoler kan tilbyde. Jeg er meget stolt af det skoletilbud, vi har, siger Mads Andersen, formand for Skoleudvalget. 

Hæftet er en vision og en præsentation af Køge Kommunes folkeskoler og læser kan finde information såsom:
  • Et forord med en politisk besluttet fremtidsvision for Køge Kommunes folkeskoler
  • En præsentation af noget af det, der kendetegner Køge Kommunes folkeskoler 
  • En præsentation af hver eneste folkeskole hvor der fortælles om skolens profil, deres skolehverdag og kontaktoplysninger til den enkelte skole


Pressekontakt:
Mads Andersen, formand for Skoleudvalget, 6134 4605
Søren Thorborg, Skolechef, 2046 3790


Opdateret af Køge Kommune 21.07.21