Udledning af regnvand i Køge Nord til Skensved Å

Forberedelse af regnvandssystemet fra boligområder.

01.07.21
I Køge Nord er der mange nye tankegange om håndteringen af regnvandet og tilpasningen til et fremtidigt klima. Lige nu er KLAR Forsyning i gang med at anlægge et rensebassin i den sydlige ende af lokalplan 1089 og skal nu til at anlægge et nyt rensebassin mod nord, der afvander til Skensved Å.

Køge Kommune giver derfor tilladelse til, at Køge Afløb A/S kan rense og afvande regnvandet til Skensved Å.

Du kan læse afgørelsen her. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 30. juli 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt Spildevand
Opdateret af Køge Kommune 01.07.21