Byvandring i Borup - Kimmerslev Høje

Der afholdes by-/markvandring mandag den 23. august kl. 16-18 i forbindelse med Kommuneplanen.

12.08.21

Der afholdes by-/markvandring mandag den 23. august kl. 16-18. 

Mødested: Torvet i centeret, Hovedgaden 60. Parkering kan foregå ved Sognegården, Hovedgaden 72, 4140 Borup.

Køge Byråd har den 22. juni 2021 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring frem til 3. september 2021.

Du kan se planforslaget på www.kommuneplan.koege.dk.

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 3. september 2021 og skal indgives på www.kommuneplan.koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til de indkomne forslag. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Kommuneplan 2021 forventes at blive vedtaget i november/december 2021.

Opdateret af Køge Kommune 12.08.21