Erhvervelse af ejendomsdom vedr. gadejordsarealer

Køge Kommune begærer om adkomst til gadejordsarealer. Der indkaldes derfor til indsigelser i Retten i Roskilde tirsdag den 19. oktober 2021.

24.08.21

De ejendomme, der er nævnt herunder, er gadejordsarealer. Det vil sige arealer, der har været til fælles brug for alle i landsbyen. Og som stadig er registreret i matriklen som areal til fælles brug.

Sådanne arealer anses som udgangspunkt for at tilhøre vedkommende kommune, jf Udstykningsloven §46, stk.1. Derfor begærer Køge Kommune om adkomst til arealerne ved erhvervelse af ejendomsdom.

Alle, der måtte anse sig ejendomsberettiget til en af de nævnte ejendomme, indkaldes til at møde og fremsætte deres indsigelse i Retten i Roskilde, Retssal 14, Ved Ringen 1, 1.sal, 4000 Roskilde, tirsdag den 19.10.2021.


Kl. 9.30.

Matrikel nr: 56a og 56b, Ølby By

Ejendommen består af to vejarealer.


Kl. 10.00.

Matrikel nr: 57, Ølby By

Ejendommen består af et gadekær.

 

Kl. 10.30.

Matrikel nr: 44a, 44b, 44c, Ringsbjerg By

Ejendommen består af et gadekær og to vejarealer.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til landinspektør Poul Moesgaard, LE34 A/S, telefon 56633800.

Opdateret af Køge Kommune 24.08.21