Godkendelse af åbning af rørlagt strækning af Bjæverskovvandløbet

17.08.21

Bjæverskovvandløbets rørlagte strækning mellem Skovbohallens boldbaner og Håndværkerhotellet på Krogen 15, er godkendt åbnet i et tracé langs østsiden af et nord-sydgående læhegn ved Kildebjergs Agre. Samtidig meddeles dispensation til Naturbeskyttelseslovens § 3, så vandløbet kan lægges udenom en lille sø hos Håndværkerhotellet og vandspejlet i søen kan hæves, selvom der er tale om en ændring i søens tilstand. Ændringen er til det bedre. Projektet har klagefrist i 4 uger fra fredag den 13. august 2021 kl. 12 til fredag den 10. september 2021 kl. 12.

Du kan læse afgørelsen og dispensationen her.

Du kan læse projektbeskrivelsen her.

Opdateret af Køge Kommune 06.09.21