Køge Idrætspark et væsentligt skridt nærmere realisering

Følgegruppen bag Køge Idrætspark er nu klar med en plan for, hvordan idrætsparken kan færdiggøres. Planen indebærer færdiggørelse af stadion, yderligere faciliteter til breddeidrætten samt løsninger for parkering og trafikafvikling. Realiseringsplanen overdrages nu til Køge Kommunes Økonomiudvalg, hvor den bliver en del af de politiske forhandlinger i årets budgetproces.

27.08.21
Et stærkt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, foreninger og Køge Kommune er opskriften på, hvordan det skal lykkes at realisere Køge Idrætspark med moderne faciliteter og plads til såvel breddeidrætten som den professionelle sport. 

Siden årsskiftet har en følgegruppe bestående af repræsentanter fra erhvervsliv, foreninger og Køge byråd arbejdet for en realiseringsplan, som nu er klar. Planen giver et bud på, hvordan det kan lykkes at færdiggøre Køge Idrætspark. 

Den indebærer blandt andet en modernisering og ombygning af stadion med flere siddepladser, så stadion lever op til de krav der stilles til klubber i superligaen, yderligere faciliteter til breddeidrætten i form af omklædningsrum samt en forbedret og mere sikker trafikafvikling til og fra stadion, samt flere parkeringspladser på området. 

Realiseres planen, betyder det et løft af hele idrætslivet i Køge Kommune, ligesom det bliver muligt af afvikle større events, som fx EM i kvindefodbold i 2025.

Finansieringen af realiseringsstrategien er lagt an på bidrag fra private aktører i form af Køge Park A/S og Køge Park Lounge A/S, salg af to byggegrunde, samt donationer fra HB Køge og deres hovedsponsor George Altirs fra Capelli Sports.

 Følgegruppen overdrager nu realiseringsplanen til Køge Kommunes Økonomiudvalg, som sammen med byrådet skal tage den endelige beslutning om realisering af projektet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. 

- Realiseringsstrategien er et fantastisk eksempel på hvad der kan lade sig gøre, når erhvervslivet, foreninger og kommune løfter i flok. På kort tid er det lykkedes mange gode kræfter at arbejde frem mod samme mål – nemlig at Køge Kommune skal have et moderne stadion, til glæde for breddeidrætten og de professionelle, samt med mulighed for at afvikle større events i Køge. Nu er det op til de kommende budgetforhandlinger om visionerne kan blive en realitet, siger Jeppe Lindberg, formand for Køge Idrætspark Følgegruppen.

- Ordentlige faciliteter er en forudsætning for at være med helt fremme på den danske sportsscene. Derfor er jeg også stolt over at være med bag den realiseringsstrategi for Køge Idrætspark, der bringer os nærmere et moderne stadion i Køge. Projektet her var aldrig nået så langt, hvis ikke mange gode kræfter i kommunen havde bakket op. Processen har været drevet frem af god energi og overskud, og viser, hvordan vi sammen kan rykke meget mere end vi kan alene, siger Søren Storgaard, bestyrelsesformand i HB Køge.

- Køge Idrætspark er et løft for hele breddeidrætten i Køge Kommune. At vi nu har en plan for hvordan vi realiserer projektet, og at det sker med opbakning fra så mange forskellige parter, viser lidt om den styrke der er i samarbejdet på tværs. Den professionelle sport og breddeidrætten lever side om side, og i Køge Idrætspark-projektet er der tænkt på alle parter. Det betyder, at Køge Kommune får et solidt afsæt for det videre arbejde med at sikre et levende og alsidigt idrætsliv, siger Brian Hansen, formand for Køge Boldklubs bestyrelse og repræsentant for alle ude-idrætsforeninger i Køge Idrætspark Følgegruppen.

Køge Idrætspark Følgegruppen blev nedsat på baggrund af byrådets budgetaftale i 2020, og har haft til opgave at bidrage med en realiseringsstrategi, der nu står klar. Strategien overdrages til Økonomiudvalget, der tager denne med i efterårets budgetforhandlinger.


Pressekontakt:
Jeppe Lindberg, medlem af byrådet og formand for Køge Idrætspark Følgegruppen, telefon:  22 22 46 14

Anders Bay, repræsentant for HB Køge i Køge Idrætspark Følgegruppen, telefon 23 41 75 15 

Brian Hansen, repræsentant for Køge Boldklub og alle ude-idrætsforeninger i Køge Idrætspark Følgegruppen, telefon 27 23 67 02 Opdateret af Køge Kommune 27.08.21