Køge Kommune klar med ambitiøs klimaplan

Fem overordnede indsatsområder skal bidrage til at mindske CO2-udslippet i Køge Kommune ganske betydeligt – ambitionen er, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050.

30.08.21

Vindmøller

Køge skal være en grøn pioner-kommune. Sådan lyder det kort og godt fra borgmester Marie Stærke, efter at byrådet har vedtaget en klimaplan, der skal bidrage til, at Køge Kommune i 2030 udleder 46 procent mindre CO2 end kommunen gør nu og i 2050 er CO2-neutral. 

Hele Klimaplanen kan læses her


Den bæredygtige udvikling skal ske i samarbejde med og med inspiration fra erhvervsliv, borgere og andre ambitiøse kommuner, forklarer borgmester Marie Stærke: 

- Det handler om at skabe en række nye muligheder for et grønt erhvervsliv, sunde boliger og nye, lokale jobmuligheder. Vi skal tage vigtige skridt på vejen med CO2-neutral energiforsyning og klimavenlig transport, og samtidig sikre, at vi skaber et marked for grønne produkter og services. Vi skal nytænke i samarbejde med både erhvervsliv og borgere, siger borgmester Marie Stærke.


Klimaplanen bygger på fem overordnede områder:

  • Varmeforsyning – blandt andet skal bæredygtig fjernvarme prioriteres og bygninger skal energirenoveres
  • El – prioritering af vindmøller på havet og solcelleanlæg
  • Landbrug – samarbejde med organisationer og lokale landbrug om klimatjek og handlingsplaner
  • Mobilitet –finde gode alternativer til bilen og elektrificere transporten
  • Forbrug – øget genbrug af tekstiler, mindre madspild, større genanvendelse af elektronikprodukter og udbredelse af cirkulært byggeri med genanvendelse af byggematerialer

Klimaplanen er en vejviser for både politikere og forvaltning over de kommende år, hvor de konkrete initiativer vil blive udviklet i samarbejde relevante aktører, så Køge kan opnå det ambitiøse mål om CO2-neutralitet.

- Planen består af overordnede visioner, strategier og 40 konkrete tiltag. Det er er klart politisk signal om, at det er sådan vi vil arbejde og udvikle vores kommune. Vi vil gå i front, handle, samarbejde og forhåbentlig inspirere andre kommuner i både ind- og udland, siger Marie Stærke.

Klimaplanen forholder sig til hvordan Køge Kommunes globale klimaaftryk kan mindskes og indeholder derfor også tiltag til et mere klimavenligt forbrug. De konkrete indsatser vil ikke alene reducere drivhusgasudledninger, men også mindske presset på jordens ressourcer samtidig med, at der er fokus på at fremme menneskelig trivsel.

Køge Kommune er i vækst, og fremskrivninger dokumenterer, at der kommer både nye borgere og nye arbejdspladser til over de kommende år. Samtidig er kommunen et regionalt knudepunkt med havn, motorvej, transportcenter og landbrug, som samlet betyder, at Køge Kommune ligger højt, hvad angår CO2-udledning.


- Derfor skal vi være ambitiøse i vores planer for at opnå CO2-neutralitet. Det er vi med vores nye klimaplan, som jeg er meget stolt af, siger Marie Stærke. 


Fakta om Køge Kommunes udledninger

Ifølge det senest opdateret CO2-regnskab fra 2017 udleder Køge Kommune ca. 570.000 tons CO2, hvoraf transport og varmeforbruget står for størstedelen. Klimaplanen sætter Køge Kommune på kurs mod en CO2-udledning på ca. 310.000 tons i 2030 - altså en reduktion på knap 46% procent. Derudover forventes også en grøn omstilling af samfundet i øvrigt, hvor en overgang til 100% vedvarende energi er afgørende for at reduktionerne realiseres. 
DK2020

Køge Kommune har som en af tyve ambitiøse kommuner deltaget i DK2020 projektet siden starten i 2019. DK2020 har til formål at understøtte udarbejdelsen af kommunale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger både i forhold til CO2-reduktion og klimatilpasning. Initiativet er understøttet af Realdania, CONCITO og C40-netværket, som er et globalt netværk af storbyer, der har til formål at fremme klimadagsordenen. Køges Klimaplan bærer derfor navnet DK2020 Klimaplan.


Opdateret af Køge Kommune 30.08.21